برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون شنا در ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو از ساعت ۸ الی ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. 

واجدین شرکت در انتخابات باید در زمان مقرر با ورود به سامانه swim1400.ir (سامانه رای گیری) با وارد کردن نام دقیق و کد ملی به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند. 

هر فرد می تواند حداکثر به 6 کاندیدا رای دهد. (تعداد ورزشکار واترپلو 3 نفر، شنا 2 نفر و شیرجه 1 نفر) 

واجدین شرایط رای دادن در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون شنا:

– کلیه اعضای تیم های ملی (رده های سنی جوانان و بزرگسالان) آقایان در سه سال گذشته مشروط بر اینکه حداقل در یک رویداد رسمی عضو تیم ملی تحت پوشش فدراسیون بوده و در زمان رای گیری 18 سال تمام داشته باشند. 

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق رای دریافتی باطله منظور خواهد شد. 

 

اسامی نامزدهای کمیسیون ورزشکاران

 

انتهای پیام