1

تسلیت فدراسیون شنا به خانواده جوکار

فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو مصیبت وارده به خانواده مسعود جوکار داور با سابقه شنای کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، این فدراسیون ضمن تسلیت درگذشت والده گرامی مسعود جوکار داور فعال و ملی کشورمان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

روحش شاد و یادش گرامی باد.