ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴

کمیته داوران فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو موارد ابهامی قوانین واترپلو و موضوعات مطرح شده در کنگره جهانی واترپلو کنکون مکزیک را در قالب یک گزارش برای علاقه مندان شرح می دهد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته داوران فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴ و موضوعات مطرح شده در کنگره جهانی واترپلو کنکون مکزیک ۲۰۱۴ را به طور کامل برای علاقه مندان و داوران کشور ارائه می دهد.

*تفسیر موارد ابهامی در قوانین واترپلو ۲۰۱۴ و موارد مطرح شده در کنگره جهانی واترپلو کنکون مکزیک ۲۰۱۴:
بر اساس آمار و ارقام موجود در طول یک مسابقه قانونی واترپلو داور به طور متوسط ۱۵۰بار سوت می زند. از این تعداد تقریبا ۸۰ سوت مربوط به خطاهای ساده یا معمولی است. بنابراین داور باید از سوت زدن برای خطاهای معمولی تا حد امکان خودداری کند . طبق قانون خطاهای معمولی (wp۲۰) داوران باید تمام خطاها را در نظر بگیرند اما فقط زمانی خطا را اعلام نمایند که این خطا بر روند بازی و حرکت بازیکن اثر داشته باشد حتما باید اعلام خطا به سود بازیکن مورد خطا قرار گرفته شده باشد . اگر داوران بازی ها را مد نظر قرار دهند ملاحظه می شود بسیاری از خطاها غیرضروری است و بایستی سوت زدن این خطاها متوقف شود خطاهای ساده Wp۲۰ : Ordinary Fouls

توضیح قانون ۱- ۲۰ (Wp۲۰.۱ Note )
داوران خطاهای معمولی را طبق قانون زمانی اعلام می نمایند که باعث ایجاد موقعیت برای تیم مهاجم شود ولی داوران حتما بایستی شرایط ویژه قانون ( فرصت : Wp۷.۳ (Advantage را مورد توجه قرار دهند . خیلی خطاها به خاطر تمارض بازیکن و یا خواست بازیکن توسط داور اعلام می شود بنابراین داوران بایستی خطاهای معمولی را زمانی اعلام نمایند که واقعا خطا اتفاق افتاده باشد .
مثلا رفتن سر بازیکن زیرآب به معنی اینکه خطایی صورت گرفته نیست خطاها نمیتواند هدیه به بازیکن باشد .خطاهای معمولی فقط زمانی بایستی اعلام گردد بازیکن مهاجم مالکیت توپ را در نتیجه این خطاها از دست می دهد .
همین شرایط در مورد خطاهای مهاجم صدق می کند . خطای مهاجم (Contra Attack ) زمانی اعلام می شود که یک فرصت یا برتری در اثر خطا ایجاد شده و نیز موقعیت توپ در نظر گرفته می شود .
خیلی مهم است که در نظر گرفته شود که این خطا تاثیر زیادی بر روی بازی می گذارد و موقعیت توپ بایستی در محدوده خطا باشد ، هیچ کسی درک نمیکند که خطای مهاجم اعلام شود و توپ از آن محدوده دور باشد .
در عمل ، اگر داوران دراعلام خطاهای معمولی برای بازیکنان مهاجم تاخیر بنمایند در بیشتر اوقات بازیکن توپ را بدون اعلام خطا پاس میدهد ، همچنین خیلی از خطاها اعلام میشود حتی زمانیکه بازیکن خاطی در حال عقب رفتن و فاصله گرفتن از بازیکن مهاجم میباشد و قصدی برای ادامه زیر آب کردن بازیکن مهاجم ندارد . در این حالت می توان خطا را اعلام نکرد که این مسئله باعث کاهش خطاهای غیر لازم می گردد و داوران در روند بازی مداخله نکرده و اجازه ادامه بازی توسط بازیکنان را میدهند .

خطاهای اخراجی (Wp۲۱: Exclusion Fouls )
خطاهای اخراجی خطاهای مهم محسوب شده و یک تصمیم مهم توسط داور و باعث بوجود آمدن فرصت برای تیم مقابل می شود به همین خاطر داوران باید در گرفتن این خطاها به متن و روح قانون بازی واترپلو توجه داشته باشند .
بسیار مشکل است که تماشاگران بازی واترپلو را با تعداد ۳۰خطای مهم و یا بیشتر مشاهده کنند. داوران بایستی در این زمینه ماده قانون Wp۲۱.۱۳ را مد نظر قرار دهند . Persistant Foul Play ( exclusion with substitution ) : Wp۲۱.۱۳به این معنا که در صورت خطاهای مستمر و شدید بازیکن ، بازیکن مربوطه تا آخر بازی با جانشین اخراج گردد .
خیلی از خطاها به صورت اتوماتیک اعلام می شود . زمانی داوران خطاهای مهم را اعلام میکنند که بازیکن مهاجم نیت و قصد روشنی برای زدن گل داشته باشد و در حال حرکت دادن توپ به سمت دروازه حریف باشد و در طرف دیگر بازیکن مدافع با نیت و قصد واضح ازاین عمل مهاجم ممانعت به عمل آورده و یا از یک گل یا پاس جلوگیری می کند . خطاهای مهم یا اخراجی نباید اعلام شود اگر خطا هیچ تاثیری بر روی روند بازی ندارد. در بعضی مواقع خطای ساده به جای خطای اخراجی در موقعیت سانت تصمیم گیری می شود . با اعلام خطای ساده تیم مهاجم هنوز مالکیت توپ را به عهده دارد . ما نمی توانیم بازیکن مدافعی را که نیت روشنی برای گرفتن توپ دارد و نه بازیکن مهاجم با خطای اخراجی مجازات کنیم . خطاهای اخراجی بایستی تاثیر واضح بر بازی داشته و داوران بایستی تمام خطاها را مد نظر داشته باشند اما آنهایی را که بر بازی تاثیر مهم دارند اعلام نمایند .

خطای پنالتی Wp۲۲ : Penalti Foul
۱- خطا بایستی در داخل محوطه ۵ متر صورت گیرد .
۲- بازیکن مهاجم باید به صورت کامل رو به دروازه باشد .
۳- بازیکن مهاجم نباید توپ را در دست داشته باشد .
۴- نیت و هدف بازیکن مهاجم باید زدن گل باشد .
۵- پاس به بازیکن مهاجم بایستی درست باشد .

نتیجه گیری :
هدف از مطرح کردن نکات بالا کاهش سوت زدن غیرلازم داوران می باشد به جای سوت زدن گاهی اوقات داور می تواند با حرکات دست موقعیت را توضیح دهد .اجراکردن موضوع (موقعیت ) Advantag در کل زمان بازی به این هدف کمک می کند . داور بایستی زمانی در بازی دخالت کند که این مداخله با توجه به روح قوانین واترپلو لازم و مهم باشد .

به قلم: مسعود رضوانی/ کمیته داوران

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب