1

جابجایی ٣٩رکورد در شنا!

در روز پنجم رقابت های شنای جوانان جهان هفت رکورد دیگر جابه جا شد تا مجموع رکورد شکنی ها به عدد ٣٩ برسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ روز پنجم این رقابت ها با مدال آوری ورزشکاران امریکایی همراه شد. این تیم با کسب دو مدال طلای دیگر در این روز و چهار مدال نقره و برنز توانست تعداد مدال های طلای خود را به عدد شش برساند و روسیه را پشت سر بگذارد. بدین ترتیب امریكا نام خود را به عنوان تیم دوم در روز ماقبل پایانی مطرح کرد.

استرالیا تا روز پنجم از نظر کسب مدال طلا بهترین عملکرد را داشت و با کسب هشت مدال طلا بالاتر از امریکا با هفت و روسیه با شش مدال طلا ایستاد.
شاید تیم ملی استرالیا تا حد زیادی مدیون افتخار آفرینی های “مکنزی هورتون” باشد که در سه روز اول با سه بار رکورد شکنی در ماده های ٢۰۰، ۴۰۰ و ٨۰۰ متر پسران سه مدال طلای انفرادی و دو عنوان قهرمانی درشته های امدادی برای این تیم کسب کرد.

در رده بندی امتیازی نیز تیم ملی امریکا بالاتر از سایر رقبای خود ایستاد و با کسب ٧١١ امتیاز فاصله ی زیادی را با استرالیای ۵۰٨ امتیازی و روسیه ی ۴٧٨.۵ امتیازی ایجاد کرد.

*تیم های برتر با احتساب مدال تا روز پنجم:
١. استرالیا ٨مدال طلا – ۵نقره – ١برنز
٢. امریکا ٧مدال طلا – ۶نقره – ٨برنز
٣. روسیه ۶مدال طلا – ۵نقره – ۵برنز

*تیم های برتر امتیازی تا روز پنجم:
١. امریکا ٧١١
٢. استرالیا ۵۰٨
٣. روسیه ۴٧٨.۵

انتهای پیام