1

جابجایی چهار رکورد در سومین مرحله لیگ شنا

شناگران حاضر در رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور موفق به جابجایی سه رکورد رده سنی و یک رکورد ملی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله سوم از یازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور شاهد چهار رکوردشکنی بود. شناگران نوجوان در ماده های ۲۰۰ متر پروانه، ۲۰۰ و ۱۰۰متر قورباغه موفق به ثبت رکوردهای جدید شدند.
در این دوره از رقابت ها یک رکورد ملی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت نیز جابجا شد.
رهام پیروانی و آریا نسیمی شاد رکوردهای پیشین خود را بهبود بخشیدند و امیررضا علی اصغرزاده رکورد سینا رجبی مقدم را ارتقا داد.

**رکورد شکنان مرحله سوم لیگ شنای کشور ۱۳۹۲:
*۲۰۰ متر پروانه(رده سنی ۱۳-۱۴ سال)
امیررضا علی اصغرزاده با ثبت زمان ۰۲،۲۲،۸۲
رکورد قبلی: ۰۲،۲۲،۸۳ (در اختیار سینا رجبی مقدم)

*۲۰۰ متر قورباغه ( رده سنی ۱۳- ۱۴ سال)
آریا نسیمی شاد با ثبت زمان ۰۲،۲۷،۶۱
رکورد قبلی: ۰۲،۲۷،۷۹

*۱۰۰ متر قورباغه ( رده سنی ۱۳-۱۴سال)
آریا نسیمی شاد با ثبت زمان ۰۱،۰۸،۱۲
رکورد قبلی : ۰۱،۰۹،۱۵

*۱۰۰ متر کرال پشت (رده سنی ۱۵-۱۷ سال)
رهام پیروانی با ثبت زمان ۵۹،۵۸
رکورد قبلی: ۵۹،۷۹

انتهای پیام