ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

درخشش فدراسیون شنا در ارزیابی وزارت ورزش

وزارت ورزش و جوانان در گزارشی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی را در سال 93 اعلام کرد که بنا بر این گزارش فدراسیون شنا در مجموع سه محور مورد بررسی بعد از کشتی در رده دوم قرار گرفت و در بخش توسعه ورزشی نیز اول شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در گزارش عملکرد وزارت ورزش و جوانان در مورد فدراسیون‌های ورزشی سه محور قهرمانی، توسعه رشته ورزشی و مدیریت اداری و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار گرفته است و بر اساس آن فدراسیونها رتبه بندی شده‌اند. بنا بر این گزارش فدراسیون شنا در مجموع سه محور مورد بررسی بعد از کشتی در رده دوم قرار گرفت و در بخش توسعه ورزشی نیز اول شد.

ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در سال 93 به شرح زیر است:
رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی در بخش توسعه رشته ورزشی:

 1. شنا، شیرجه و واترپلو
 2. فوتبال
 3. بسکتبال
 4. کشتی
 5. کاراته
 6. بدمینتون
 7. جودو
 8. تنیس روی میز
 9. اسکیت
 10.  ژیمناستیک
 11. اسکواش
 12. انجمن‌های ورزشی
 13. دوومیدانی
 14. قایقرانی
 15. ووشو
 16. دوچرخه‌سواری
 17. تکواندو
 18. تیراندازی
 19. سه‌گانه
 20. شطرنج
 21. کبدی
 22. اسکی
 23. تیراندازی با کمان
 24. بوک
 25. سوارکاری
 26. گلف
 27. چوگان
 28. شمشیربازی
 29. هاکی
 30. تنیس

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی خاص در بخش توسعه رشته ورزشی:

 1. جانبازان و معلولین
 2. نابینایان و کم‌بینایان
 3. ناشنوایان

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی در بخش مدیریت اداری و پشتیبانی:

 1. انجمن‌های ورزشی
 2. بسکتبال
 3. بدمینتون
 4. تیراندازی
 5. تیراندازی با کمان
 6. فوتبال
 7. ژیمناستیک
 8. قایقرانی
 9. اسکواش
 10. کبدی
 11. دوومیدانی
 12. اسکیت
 13. دوچرخه‌سواری
 14. سه‌گانه
 15. اسکی
 16. سوارکاری
 17. شنا،شیرجه و واترپلو
 18. کشتی
 19. تنیس
 20. شمشیربازی
 21. کاراته
 22. ووشو
 23. گلف
 24. تنیس روی میز
 25. جودو
 26. بوکس
 27. تکواندو
 28. چوگان
 29. هاکی
 30. شطرنج

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی خاص در بخش مدیریت اداری و پشتیبانی:

 1. جانبازان و معلولین
 2. نابینایان و کم‌بینایان
 3. ناشنوایان

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی در کل سه محور:

 1. کشتی
 2.  شنا، شیرجه و واترپلو
 3. کاراته
 4. فوتبال
 5. تکواندو
 6. دوومیدانی
 7. بسکتبال
 8. ووشو
 9. جودو
 10. تنیس روی میز
 11. اسکواش
 12. دوچرخه سواری
 13. اسکی
 14. قایقرانی
 15. انجمن‌های ورزشی
 16. بدمینتون
 17.  تیراندازی
 18. تیراندازی با کمان
 19. کبدی
 20. شطرنج
 21. بوکس
 22. شمشیربازی
 23. هاکی
 24. سوارکاری
 25. ژیمناستیک
 26. اسکیت
 27. گلف
 28. سه‌گانه
 29. تنیس
 30. چوگان

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی خاص در کل سه محور:

1. جانبازان و معلولین

2. نابینایان و کم‌بینایان

3. ناشنوایان

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی در بخش قهرمانی:

 1.  تکواندو
 2. کشتی
 3. کاراته
 4. دوومیدانی
 5.  ووشو
 6. اسکی
 7. شنا، شیرجه و واترپلو
 8. دوچرخه سواری
 9. بوکس
 10. شمشیربازی
 11. جودو
 12. فوتبال
 13. اسکواش
 14. تیراندازی با کمان
 15.  تنیس روی میز
 16. کبدی
 17. شطرنج
 18. بسکتبال
 19. قایقرانی
 20. تیراندازی
 21. انجمن‌های ورزشی
 22. هاکی
 23. بدمینتون
 24. سوارکاری
 25. تنیس
 26. اسکیت
 27. ژیمناستیک
 28. گلف
 29. چوگان
 30. سه‌گانه

 

رتبه‌بندی فدراسیون‌های ورزشی خاص در بخش قهرمانی:

1. جانبازان و معلولین

2. نابینایان و کم‌بینایان

3. ناشنوایان

 

 

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب