1

راشدی مسئول کمیته برنامه ریزی و ارزیابی داوران شنا شد

با حکمی از سوی محسن رضوانی، ابراهیم راشدی به سمت مسئول کمیته برنامه ریزی و ارزیابی داوران شنا و عضو کمیته فنی شنا منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محسن رضوانی با صدور حکمی ابراهیم راشدی را به سمت مسئول کمیته برنامه ریزی و ارزیابی داوران شنا و عضو کمیته فنی شنا منصوب کرد.

در حکم وی آمده است:
جناب آقای ابراهیم راشدی
نظر به تخصص و تجارب جنابعالی در امور داوری در بخش شنا به موجب این ابلاغ به سمت مسئول کمیته برنامه ریزی و ارزیابی داوران شنا و عضو کمیته فنی شنا منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری از نیروهای متعهد و کارآمد در امور محوله موفق و پیروز باشید.
محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

انتهای پیام