روز خبرنگار مبارک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ خبرنگاران همواره یکی از ارکان اصلی خانواده شنا بوده اند. تمام آن هایی که با قلم و دوربین خود به ثبت و ضبط وقایع شنا و شیرجه و واترپلو پرداختند و گاهی با نقد و گاهی با تفسیر خبر چون چشم بینای جامعه ما را به سوی بهتر شدن رهنمون ساختند، همان هایی که همیشه بدون ادعا کنارمان بودند و به عنوان مدافعان راستین حریم عدل و انصاف شناخته می شوند.

خانواده شنا، شیرجه و واترپلو 17 مرداد سالروز گرامیداشت مقام خبرنگار را پاس می دارد و برای همه جامعه فعال رسانه کشور بویژه خبرنگاران این حوزه آرزوی موفقیت، سرافرازی و پایداری دارد.

 

انتهای پیام