1

رکورد ١۰۰متر کرال پشت ایران شکسته شد

جمال چاووشی فر توانست رکورد ١۰۰ متر کرال پشت را در چهارمین دوره مسابقات آسیایی داخل سالن(ینچون – کره جنوبی )جا به جا کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو جمال چاوشی فر شناگر خوب تیم ملی کشورمان توانست برای سومین بار در چهارمین دوره مسابقات آسیایی داخل سالن (اینچون – کره جنوبی) رکوردشکنی کند و این بار رکورد ملی را در ماده ١۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ۵۶ثانیه و ١۵ صدم ثانیه جا بجا کرد و علاوه بر این به فینال مسابقات نیز را پیدا کرد.