1

زمان انتخابات ریاست فدراسیون شنا اعلام شد

معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان فهرست تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی پنج فدراسیون شنا، چوگان، کشتی، سوارکاری و موتور سواری و اتومبیلرانی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، تاریخ و زمان برگزاری مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها به شرح زیر است:

*فدراسیون شنا، شنبه ٢٧ مهر، ساعت ١۰/٣۰صبح
نامزدهای ثبت نام شده در انتخابات ریاست فدراسیون شنا:
“رضا ملک خانبانان، مجید امینی، دکتر مهرشاد پورسعید، محسن رضوانی”

*فدراسیون چوگان دوشنبه، ٢٩ مهر، ساعت ١١ صبح

*فدراسیون کشتی، چهارشنبه، ١ آبان ساعت٩/٣۰ صبح

*موتور سواری و اتومبیل رانی، شنبه ۴ آبان، ساعت ١۰/٣۰ صبح

* سوارکاری، دوشنبه، ۶ آبان، ساعت ١۰/٣۰صبح

انتهای پیام