ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

سرزمین موج های آبی قهرمان شد

“سرزمین موج های آبی مشهد با کسب ۲۶۷۱ امتیاز فاتح یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در پایان روز دوم از مرحله چهارم و پایانی رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) تیم موج های آبی مشهد با به دست آوردن ۶۶۹ امتیاز مجموع امتیازات خود را به عدد ۲۶۷۱ رساند و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.
مقاومت، نزدیک ترین تعقیب کننده تیم صدرنشین نیز با ثبت ۵۵۲ امتیاز در این مرحله در مجموع ۲۳۴۱ امتیاز به دست آورد و عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کرد.
همچنین نفت تهران با مجموع امتیاز ۱۶۹۰ پس از این دو تیم در رده سوم ایستاد تا پرونده این فصل از رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور بسته شود.

*جدول نهایی رده بندی تیم ها در یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
۱. موج های آبی مشهد با کسب ۶۶۹ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۲۶۷۱
۲. مقاومت با کسب ۵۵۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۲۳۴۱
۳. نفت تهران با کسب ۴۳۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۶۹۰
۴. بانک حکمت ایرانیان ارتش با کسب ۳۱۵ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۳۸۰
۵. ناجیان راستین البرز با کسب ۳۵۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۳۲۴
۶. چوکا ا کسب ۳۳۱ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۲۴۷
۷. شهبازی زنجان با کسب ۲۶۶ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۰۱۵
۸. نفت امیدیه با کسب ۲۰۳ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۸۰۷

**نتایج کامل روز نخست مرحله چهارم رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
*۵۰ متر کرال پشت:
۱. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان ۲۸.۴۴
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۲۸.۷۶
۳. بهزاد صیاد از تیم مقاومت با زمان ۲۹.۶۱

* ۲۰۰ متر پروانه:
۱. احمدرضا جلالي از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۱۴.۶۶. ۰۲
۲. اميررضا علي اصغرزاده از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۲۳.۸۶. ۰۲
۳. یمان تاکی از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۸۷. ۰۲

*۵۰ متر آزاد:
۱. آرشام ميرزايي از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۲۴.۳۳
۲. نيما عبدالهي از تیم نفت اميديه با زمان ۲۴.۷۱
۳. امير طاهري از تیم نفت اميديه با زمان ۲۴.۷۳

*۲۰۰ متر قورباغه:
۱. آريا نسيمي شاد از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۲۹.۵۰. ۰۲
۲. امیرمحمد سرابی از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۳۹.۸۵. ۰۲
۳. سینا رجبی مقدم از تیم چوکا با زمان ۴۰.۷۲. ۰۲

*۴۰۰ متر آزاد :
۱. آرين عليايي از تیم موجهاي آبي مشهد با زمان ۲۲.۳۰. ۰۴
۲. اصلان صالحیان از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۵۷. ۰۴
۳. سجاد ويسانيان از تیم مقاومت با زمان ۳۰.۶۳. ۰۴

*۱۰۰×۴ متر مختلط تيمي:
۱. “رهام پيرواني-سيامند بصري-اميد وكيلي-فرشيد محمودي زاويه” از تیم مقاومت با زمان ۱۸.۲۷. ۰۴
۲. “محمد صحافي-آريا نسيمي شاد-اميررضا علي اصغرزاده-اميرمحمد سرابي” از تیم موجهاي آبي مشهدبا زمان ۱۹.۹۲. ۰۴
۳. “محمد دربهاني-ايمان ميناسرشت-فرهاد اصغري-محمدرضا بيگ محمدي” از تیم نفت تهران با زمان ۳۱.۵۸. ۰۴

*۲۰۰ متر کرال پشت:
۱. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان 13.25. ۰۲
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 20.25. ۰۲
۳. بهزار صیاد از تیم مقاومت با زمان 22.28. ۰۲

*۱۰۰ متر آزاد:
۱. آرشام میرزایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 53.29
۲. همایون حقیقی از تیم چوکا با زمان 55.51
۳. سینا نیرومند از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۶.27

*۵۰ متر قورباغه:
۱. امیرمحمد شجاعی فر از تیم مقاومت با زمان 29.60
۲. امیر طاهری از تیم نفت امیدیه با زمان ۳1.40
۳. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 31.51

* ۸۰۰ متر آزاد:
۱. آرین علیایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 08.14. ۰۹
۲. سجاد ویسانیان از تیم مقاومت با زمان 15.02. ۰۹
۳. سجاد فرشچی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 15.46. ۰۹

*۴۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱. احمدرضا جلالی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 59.87. 04
۲. سعید آشتیانی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان 07.43. ۰۵
۳. ایمان تاکی از تیم مقاومت با زمان ۱۰.59. ۰۵

**نتایج کامل روز دوم مرحله چهارم رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
*۲۰۰ متر آزاد:
۱. آرشام میرزایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۹.۱۱. ۰۱
۲. آرین علیایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۲.۷۹. ۰۲
۳. همایون از تیم حقیقی چوکا با زمان ۰۳.۸۵. ۰۲

*۵۰ متر پروانه:
۱. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۵.۴۹
۲. افشین عسگری از تیم مقاومت با زمان ۲۵.۵۹
۳. جمال چاوشی فر از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۵.۸۰

*۱۰۰ متر کرال پشت:
۱. جمال چاوشی فر از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۰.۰۸. ۰۱
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۰.۷۴. ۰۱
۳. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان ۰۰.۹۵. ۰۱

*۱۰۰ متر قورباغه:
۱. امیر محمد شجاعی فر از تیم مقاومت با زمان ۰۶.۲۱. ۰۱
۲. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۶.۸۰. ۰۱
۳. آریا نسیمی شاد از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۹.۷۳. ۰۱

*۲۰۰×۴ متر آزاد تیمی:
۱. “آرشام ميرزائي – آرين عليائي – مهدي انصاري – سعيد آشتياني” از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۳۳.۰۰. ۰۸
۲. “اصلان صالحيان – سجاد ويسانيان – بهزاد صياد – اميرمحمد شجاعي فر” از تیم مقاومت با زمان ۴۴.۴۵. ۰۸
۳. “كياوش اسمعيلي – فرزاد اكبري – حسين درويشي – محمدرضا مسعودي” از تیم نفت تهران با زمان ۵۰.۱۰. ۰۸

*۲۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱. سعید ملکا آشتیانی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۱۷.۸۷. ۰۲
۲. احمدرضا جلالی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۳.۱۷. ۰۲
۳. امید وکیلی از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۳۶. ۰۲

*۱۰۰ متر پروانه:
۱. مهدی انصاری از تیم موج های ابی مشهد با زمان ۵۶.۴۱
۲. احمدرضا جلالی از تیم موج های ابی مشهد با زمان ۵۷.۴۸
۳. افشین عسگری از تیم مقاومت با زمان ۵۸.۴۱

*۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی:
۱. “اميرمحمد سرابي – جمال چاووشي – سينا نيرومند – آرشام ميرزايي” از تیم موجهای آبی مشهدبا زمان ۴۲.۵۱. ۰۳
۲. “سينا رجبي مقدم – مهدي مصطفوي – آرين صيدگاهي – همايون حقيقي” از تیم چوکا ۵۰.۳۹ . ۰۳
۳. “فرشيد محمودي زاويه – اصلان صالحيان – افشين عسگري – امير محمد شجاعي فر” از تیم مقاومت با زمان ۵۱.۷۳. ۰۳

۱۵۰۰ متر آزاد:
۱. آرین علیایی از تیم موج های آبی مشهد با زمان ۳۷.۷۳. ۱۷
۲. سجاد ویسانیان از تیم مقاومت با زمان ۵۰.۸۲. ۱۷
۳. سجاد فرشچی از تیم موج های آبی مشهد با زمان ۵۱.۹۶. ۱۷

انتهای پیام”

image_printپرینت مطلب