1

سرپرست جدید هیات شنای استان البرز منصوب شد

سرپرست فدراسیون شنا طی حکمی سرپرست جدید هیات شنای استان البرز را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، برانوش نیك بین سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشور طی حکمی “داود علیزاده گرم رودی” را به مدت سه ماه بعنوان سرپرست هیات شنای استان البرز منصوب کرد.
در قسمتی از این حکم آمده است: شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین نامه مربوط با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان طی مدت سه ماه اقدام مقتضی در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخابات رئیس هیات را معمول دارید.
شایان ذكر است علیزاده پیش از این مسولیت اجرایی فدراسیون همگانی، ریاست هیات استان تهران این فدراسیون وقائم مقامی تربیت بدنی سازمان صداوسیما را در كارنامه كاری خود دارد.