1

شناگران تهران، فارس، بوشهر و کیش راهی فینال شدند

در مرحله مقدماتی دومین روز مسابقات شنای قهرمانی كشور و انتخابی تیم ملی شناگران تهران، فارس، بوشهر و كیش راهی فینال شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دومین روز از مرحله مقدماتی مسابقات شنای قهرمانی كشور كه از روز شنبه ١٨ شهریور ماه با شركت ١۶۴ شناگر در قالب ١٩ تیم آغاز شده است، صبح امروز یكشنبه در مرحله مقدماتی ۵ ماده دوم پیگیری شد كه طی آن شناگران تهران، فارس، بوشهر و كیش به عناوین برتر دست یافتند و به مرحله فینال صعود كردند.
نتایج مرحله مقدماتی ۵ ماده دوم رقابتهای شنای قهرمانی كشور به شرح زیر است:
*ماده ٢۰۰ متر آزاد:
١- فرشید محمودی زاویه از استان بوشهر با زمان ٢ دقیقه و ۴ ثانیه و ٩٣ صدم ثانیه
٢- آرشام میرزایی از استان البرز با زمان ٢ دقیقه و ۵ ثانیه و ٢ صدم ثانیه
٣- محمد رضا مسعودی از استان تهران با زمان ٢ دقیقه و ٨ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه
*ماده ۵۰ متر قورباغه:
١- امیر محمد شجاعی فر از استان فارس با زمان ٣١ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه
٢- امیر طاهری از استان تهران با زمان ٣١ ثانیه و ٧۴ صدم ثانیه
٣- علی امینی از استان تهران با زمان ٣ ثانیه و ٩۵ صدم ثانیه
*ماده ٢۰۰ متر پروانه:
١- مهرزاد قاسمی از استان تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢۵ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه
٢- احمد رضا جلالی از استان فارس با زمان ٢ دقیقه و ٢٧ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه
٣- پوریا پورابراهیم از استان تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢٩ ثانیه و ٧ صدم ثانیه
*ماده ١۰۰ متر كرال پشت:
١- رهام پیروانی از كیش با زمان ١ دقیقه و ۴ ثانیه و ٣ صدم ثانیه
٢- محسن مهمانواز از استان خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ۴ ثانیه ١٧ صدم ثانیه
٣- جمال چاوشی فر از استان اصفهان با زمان ١ دقیقه و ۴ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه
*ماده ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی:
١- تیم تهران متشكل از (صانعی، جدیدی، ویسانیان، مسعودی) با زمان ٩ دقیقه و ٢ ثانیه و ٧١ صدم ثانیه
٢- تیم البرز متشكل از (قیاسوند، صالحی، مینا سرشت، میرزایی) با زمان ٩ دقیقه و ۵ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه
٣- تیم اصفهان متشكل از ( دولتشاهی، بهادری، عباسیان، تاكی) با زمان ٩ دقیقه و ٩ ثانیه و ٣٣ صدم ثانیه
مسابقات شنای قهرمانی كشور و انتخابی تیم ملی از شنبه ١٨ شهریور آغاز شده و تا روز سه شنبه ٢١ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.