1

شهرداری تبریز قهرمان رقابت های لیگ شیرجه

مرحله پایانی رقابت های شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور با قهرمانی شهرداری تبریز به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله پایانی رقابتهای شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور هفتم اسفندماه برگزار شد و با قهرمانی تیم شهرداری تبریز به پایان رسید. در مجموع این رقابت ها چهار تیم نفت تهران، شهرداری تبریز،شیراز و دانشگاه شریف شرکت کردند.

*نتایج نهایی شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور:
تخته یک متر (مجموع انفرادی)
اول: مجتبی ولی پور شهرداری تبریز
دوم: علی شکول شهرداری تبریز
سوم: محمدحامد بزمی نفت تهران
تخته سه متر( مجموع انفرادی)
اول: مجتبی ولی پور شهرداری تبریز
دوم: محمد حامدبزمی نفت تهران
سوم: علی شکول شهرداری تبریز
سکو( مجموع انفرادی)
اول: مجتبی ولی پور شهرداری تبریز
دوم: سجاد آبخیز نفت تهران
سوم: محمد کارگر شیراز
نتایج تیمی:
اول: شهرداری تبریز ۱۸۴ امتیاز
دوم: نفت تهران: ۱۵۶ امتیاز
سوم: فارس ۱۱۳ امتیاز
چهارم: دانشگاه شریف ۷۸ امتیاز