نتایج کامل روز سوم مسابقات قهرمانی جوانان جهان– آلماتی۲۰۱۵:

یکشنبه(15 شهریور ۱۳۹۴)

 • استرالیا 20 – مکزیک 5
 • صربستان 18 – ایران 6
 • ایتالیا 16 – کانادا 11
 • مصر 24 – آفریقای جنوبی 8
 • مونتنگرو 7 – کرواسی 14
 • یونان 25 – چین 8
 • مجارستان 16 – ژاپن 9
 • قزاقستان 13 – اسپانیا 21

 

برنامه بازی های چهارمین روز:

دوشنبه(16شهریور ۱۳۹۴)

 • ازبکستان – ایتالیا
 • کرواسی – مصر
 • ژاپن – مونتنگرو
 • هلند – مجارستان
 • ایران – استرالیا
 • کانادا– قزاقستان

 

رده بندی گروهی تیم ها تا پایان روز سوم:

A: مونتنگرو ۴ – کرواسی2  – مصر2 – آفریقای جنوبی۰

B: مجارستان 6 – هلند ۴ –  یونان2 – ژاپن۰ –  چین۰

C: صربستان 6 – استرالیا 2 – ایران ۰ – مکزیک ۰

D: ایتالیا 6 –  اسپانیا 4  –  کانادا 2 – قزاقستان ۰ – ازبکستان ۰

 

انتهای پیام