ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

عملکرد خودتان را در داخل آب چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر می خواهید در شنا پیشرفت کنید باید با تمرینات بدنسازی اختصاصی شناگران جهان آشنا شوید زیرا با اصول انجام برنامه های تمرین و آماده سازی آشنایی کامل خواهید داشت، که این باعث بهبود عملکردتان در طول مسابقات خواهد شد. ولی قبل از شروع، شما نیازمند اطلاعاتی در مورد وضعیت جشمانی خود می باشید تا نشان دهد که در چه سطحی از آمادگی قرار دارید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بهترین روش برای آگاهی از وضعیت فعلی خود، استفاده از آزمون های مرتبط برای سنجش آمادگی جسمانی می باشد. چندین روش وجود دارد که می توانید با استفاده از تجهیزات ساده به سنجش آمادگی خود پرداخته و اطلاعات به دست آمده را با نورم استاندارد مقایسه کنید و سپس برای بهبود نقاط ضعف، در تمرینات بر روی آن ها بیشتر تاکید کرده تا هرچه بهتر از موارد آسیب زا دوری کنید. این آزمون ها شمامل تواتراستروک، مسافت استروک و چند آزمون مرتبط در داخل آب همراه با سنجش وضعیت ارتوپدی خواهد بود که در نهایت شما می توانید از وضعیت بدنتان در مقایسه با نورم های مربوطه آگاهی پیدا کنید و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید تا تمرینات هر جلسه را بر اساس اهداف طراحی کنید. لازم به ذکر است در ماده کرال سینه و کرال پشت منظور از یک سیکل استروک، شامل یک بار چرخش هر دست است و در ماده ی پروانه و قورباغه منظور از یک سیکل استروک، شامل یک استروک کامل است که حین انجام تکنیک، تمام بخش های بدن درگیر خواهد شد. در نتیجه اگر رشته ی حرفه ای شما شناست و مدام درگیر تمرینات می باشید باید خود را تحت آزمون قرار دهید. در هرجلسه تمرین فرض کنید که در موقعیت مسابقه قرار دارید و تمرینات را بر اساس زمانبندی انجام دهید، تا به مرور زمان بر مهارت و تمرینات اختصاصی هر مرحله مسلط شده و از وضعیت جسمانی خود مطلع باشید. سریع شنا کردن منجر به بهبود کارآیی و اثربخشی می شود. توانایی انجام شنای سریع با حداقل زمان و کالری (انرژی) مصرفی را کارآیی می نامند. منظور از اثربخشی، توان اجرای یک مهارت است و یا در واقع مقدار نیروی عضلانی که برای پیمودن یک طول استخر بکار می برید. هر دو مفهوم در واقع به توانایی عضلات بدن در تولید نیرو مربوط می شود تا بتوانید با غلبه بر مقاومت آب، همانند چاقوی تیزآب را شکاف داده و به طرف جلو حرکت کنید. برای رسیدن به این وضعیت چندید عامل دخیل خواهند بود که عبارتند از: ١. رعایت تکنیک صحیح در هر سیکل استروک ٢. داشتن قدرت، انعطاف پذیری و توان مطلوب ٣. داشتن ترکیب بدنی مطلوب برای شناوری بر روی آب ۴. سطح آمادگی جسمانی – حرکتی ۵. شکل، اندازه و نوع بدن اگر می خواهید مثل چاقو در آب برنده باشید و به راحتی در آب پیش روید باید تواتر استروک لازم برای پیمودن یک مسافت معین را بدانید و با تسلط کامل بر مهارت، سرعت را افزایس دهید تا مسیر مسابقه را در کوتاهترین زمان طی کنید. برای مثال فرض کنید مسافت ١۰۰متر شنای آزاد را در مدت ١دقیقه و ١۵ثانیه و با تواتر استروک ١۶سیکل در هر طول طی کنید، اگر شما کارایی خود ا بالا برید به طوری که نیروی پیش برنده را افزایش دهید آنگاه موفق خواهید شد تا تواتر استروک را در زمان ١دقیقه و ١۵ثانیه به ١۵ تا ١۴ سیکل در هر طول برسانید. یعنی شما قادر خواهید بود با تعداد استروک کمتر مسافت ١۰۰متر را با همان سرعت و رکورد قبلی طی نمایید. در هر آزمونی، باید عملکرد خود را از طریق محاسبه استروک، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا تمرینات مورد نیاز برای هر بخش از اندامتان را مورد شناسایی قرار دهید. در روزهای آتی وارد بحث های تخصصی تری در این خصوص خواهیم شد. ادامه دارد….

image_printپرینت مطلب