1

کتابخانه تخصصی فدراسیون شنا راه اندازی شد

كتابخانه عمومی وتخصصی فدراسیون شنا با هدف توسعه و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ كتابخانی و ارتقاء دانش عمومی ملی پوشان و كاركنان فدراسیون و جامعه ذینفعان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، كمیته فرهنگی این فدراسیون در چارچوب ماموریت ها ی ذاتی و فعالیت های جاری خود و در راستای عینیت بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص ترویج فرهنگ كتابخانی، كتابخانه عمومی و تخصصی فدراسیون شنا را راه اندازی كرد.

این كتابخانه با مساعدت و همكاری كمیته فرهنگی كمیته ملی المپیك تشكیل و علاوه بر مباحث تخصصی شنا، شیرجه و واترپلو در موضاعات مذهبی، عمومی، روانشناسی،علمی، فرهنگی، ادبی (شعر،داستان و رمان)،تاریخی و هنری محصولات فرهنگی خود را در اختیار علاقمندان قرار داده است.

استفاده از این كتابخانه عمومی و تخصصی برای ملی پوشان و كادر فنی تیمهای ملی شنا، شیرجه و واترپلو رایگان است.

كمیته فرهنگی فدراسیون شنا در نظر دارد به منظور توسعه بخش آموزش حرفه ای جامعه ذینعفان نسبت به تهیه و تكثیر فیلمهای آموزشی و كمك آموزشی و تكثیر لوح فشرده مسابقات شنا،شیرجه و واترپلو اقدام نماید و آن را در اختیار علاقمندان قرار دهد.