1

مجمع انتخابات هیات شنای خوزستان ٧ دی ماه برگزار می شود

مجمع انتخاباتی هیات شنای استان خوزستان ٧ دی ماه به ریاست سرپرست فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مجمع انتخاباتی هیات شنای استان خوزستان روز پنجشنبه ٧ دی ماه به ریاست برانوش نیک بین سرپرست فدراسیون شنا و با حضور حمید رضا گرشاسبی مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان و اعضای مجمع هیات شنای خوزستان برگزار خواهد شد.

مجمع مذکور راس ساعت ١٣ روز ٧ دی ماه در محل اداره کل ورزش و جوانان شهر اهواز برگزار خواهد شد.

دکتر ناصر سودانی که سرپرستی هیات شنای خوزستان را برعهده دارد، تنها نامزد انتخابات این هیات است.