محمدعلی مجزا در کمیته فنی شیرجه آسیا ابقا شد

از سوی کنفدراسیون شنای آسیا محمد علی مجزا مربی و داور بین المللی کشورمان در کمیته فنی شیرجه آسیا ابقا شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در نامه “طاها سلیمان الکشیری” دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا، وی تا سال ٢۰١٧ در کمیته فنی شیرجه آسیا ابقا شد. مجزا رئیس اسبق کمیته فنی و از مربیان اسبق تیم ملی شیرجه کشورمان است که پیش از این نیز از سال ٢۰۰۵ در کمیته فنی شیرجه آسیا عضویت داشت. وی دارای بالاترین مدرک داوری شیرجه فدراسیون بین المللی شنا (فینا) است. علاوه بر محمد علی مجزا، خسرو امینی و فرهاد مرادی به ترتیب رئیس کمیته فنی واترپلو آسیا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون شنای آسیا هستند. انتخابات کنفدراسیون شنای آسیا آبان ماه گذشته در دبی امارات برگزار شد و فدراسیون شنای ایران به دلیل شرایط تعلیق ۴ کرسی آسیایی خود را از دست داد.