مراسم تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان اسبق شنا

DSC_9062 DSC_9071 DSC_9073 DSC_9090 DSC_9094 DSC_9103 DSC_9108 DSC_9115 DSC_9127 DSC_9163 DSC_9178