ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مرحله حذفی لیگ واترپلو، دانشگاه آزاد – آینده سازان

مرحله حذفی لیگ واترپلو، دانشگاه آزاد - آینده سازان (عکاس: برنا قاسمی)