1

مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشور در شیراز و تهران برگزار می شود

به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دهه مبارك فجر مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان كشور به میزبانی شهرهای تهران و فارس در دو بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم كمیته فنی شنا مسابقات شنا در رده های سنی١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال با هدف توسعه كمی و كیفی شنای كشور در دو بخش پسران و دختران همزمان با دهه مبارك فجر و سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی برگزار خواهد شد.

بر این اساس رقابتهای شنای دختران از ١۰ لغایت ١٣ بهمن در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران و همچنین مسابقات پسران از ١٨ لغایت٢١ بهمن به میزبانی استخر انقلاب شیراز برگزار خواهد شد.

بر طبق آئین نامه اجرایی مسابقات تیمها می توانند در هر رده سنی با ٧ ورزشكار شركت كنند و برای اعلام آمادگی در بخش دختران تا اول و در قسمت پسران تا نهم بهمن برای ارسال مدارك مهلت دارند.

همچنین این مسابقات صبح ها به صورت مقدماتی و عصرها در بخش فینال پیگیری خواهد شد.

خاطر نشان می شود مسابقات شنا در رده سنی ١٢-١١ سال در ١۵ و در رده سنی ١۴-١٣ سال در ٢۰ ماده برگزار می شود.