1

ملی پوشان شنا به کشور بازگشتند

ملی پوشان شنای ایران بامداد امروز از طریق فرودگاه امام به كشور بازگشتند. دومین دوره مسابقات شنای رده های سنی و جایزه بزرگ دبی ملی پوشان شنای ایران كه از تاریخ١۶ بهمن به مدت ٣روز در ورزشگاه، حمدان بن محمد بن راشد برگزار و طی آن تیم كشورمان در رده بندی تیمی به عنوان دومی دست یافت وهمچنین بیداریان وعلیایی به عنوان بهترین ركودزنان این مسابقات انتخاب شدند. شایان ذکر است ٢٢ كشور و تیم باشگاهی مختلف دنیا در مسابقات جایزه بزرگ دبی که زیر نظر مسئولان و ناظران فدراسیون بین المللی شنا (فینا) برگزار شد حضور داشتند.