1

نتایج دور مقدماتی رقابت های واترپلوی قهرمانی کشور اعلام شد

نتایج دور مقدماتی رقابت های واترپلوی قهرمانی کشور زیر ١۴ سال که به میزبانی آذربایجان غربی برگزار شده است اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ نتایج مقدماتی مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور زیر ١۴ سال که از ١١ مهرماه با شرکت ١٢ تیم آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و گیلان و قزوین و زنجان در گروه الف و همچنین تیم‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز و کرمانشاه، تهران و فارس آغاز شده بود اعلام شد:
نتایج روز اول( ١١/٧/٩٢ )
گروه a: آذربایجان شرقی٧ – یزد ٣
گروه b: خراسان رضوی ۶ – البرز ۰
گروه a: اصفهان ۴ – گیلان ٣
گروه b: آذربایجان غربی ١- كرمانشاه ٧
گروه a: قزوین ۰ – زنجان ۵
گروه b: تهران ١۰ – فارس ٣
گروه a: یزد ٧ – گیلان ٢
گروه b: البرز ٢ – كرمانشاه ٣
گروه a: اصفهان ٢- زنجان ٣
گروه b: فارس ٧- آذربایجان غربی ۵
گروه a: قزوین ۴- آذربایجان شرقی ١١
گروه b: تهران ١ – خراسان رضوی ٢
نتایج روز دوم (١٢/٧/٩٢)
گروه a: گیلان ۰ – زنجان ٣
گروه b: كرمانشاه ۴ – فارس ٣
گروه a: یزد ٧ – قزوین ۴
گروه b: البرز ٢ – تهران ۶
گروه a: آذربایجان شرقی ۴ – اصفهان ۴
گروه b: خراسان رضوی ٩ – آذربایجان غربی ۴
گروه a: یزد ١- زنجان ٧
گروه b: البرز ۶ – فارس ٢
گروه a: گیلان ٢ – ذربایجان شرقی ٣
گروه b: كرمانشاه ٢ – خراسان رضوی ۵
گروه a: اصفهان ٣ – قزوین ۴
گروه b: آذربایجان غربی ٣ – تهران ١٢
نتایج روز سوم (١٣/٧/٩٢)
گروه a: یزد ۴ – اصفهان ٧
گروه b: البرز ٣ – آذربایجان غربی ١
گروه a: گیلان ١- قزوین ١
گروه b: كرمانشاه۰ – تهران ۵
گروه a: زنجان ٣ – آذربایجان شرقی ۴
گروه b: فارس ٢- خراسان رضوی ۶

بازی های رده بندی و فینال امروز یکشنبه برگزار می شود.