ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

نتایج روز نخست دختران اعلام شد

شناگران برتر مواد شش گانه در پایان روز اول رقابتهای شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ شناگران برترمواد شش گانه مسابقات شنای جام قهرمانی آذربایجان در رده های سنی 14-11 سال دختران در پایان روز اول این رقابت ها مشخص شدند. این مسابقات که باحضور18 تیم و با رقابت 150 شناگر ازسراسر کشور از روز یکشنیه 9شهریور در محل استخر صدف پایگاه دوم شکاری تبریز آغاز شده فردا نیز در بخش دختران ادامه خواهدیافت.

*نتایج کامل روز نخست مسابقات شنا مسافت کوتاه جام آذربایجان:
ماده 200مترآزاد که باحضور34 شناگر برگزار شد:
1-فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2-مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام دوم
3-سانیا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

ماده 100مترکرال پشت که باحضور36شناگر برگزارشد:
1-بهار امامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2-فاطمه زهراتجدد ازتیم قزوین مقام دوم
3-حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده 200متر پروانه که با حضور35 شناگر برگزارشد:
1- وانیا ملک زاهدی از تیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- ساینا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- کیمیا کنعان ازتیم ناجیان راستین البرز مقام سوم

ماده 50متر قورباغه که باحضور36شناگر برگزارشد:
1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی،مقام اول
2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم
4- شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی مقام چهارم

ماده 50مترآزاد که با حضور36شناگربرگزارشد:
1-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام دوم
3- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام سوم

ماده 200مترکرال پشت که با حضور36شناگربرگزارشد:
1- حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- محدثه حسن پور ازتیم قزوین مقام دوم
3- بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم

ماده 100متر قورباغه که باحضور36شناگربرگزارشد:
1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی مقام اول
2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف مقام دوم
3- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف

ماده 100*4 مترآزاد تیمی که باحضور18تیم برگزارشد:
ا- تیم پیشتازان بانوان الف مقام اول
2- تیم خراسان رضوی مقام دوم
3- تیم ستارگان دلفین الف مقام سوم

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب