1

نتایج نهایی رقابت های شیرجه قهرمانی کشور اعلام شد

“رقابت های شیرجه قهرمانی کشور با شرکت چهار تیم در استخر ۹ دی تهران برگزار شد و در نهایت با مشخص شدن نتایج تیمی و قهرمان قهرمانان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شیرجه قهرمانی کشور یکشنبه ۸ دی ماه با شرکت چهار تیم کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی و فارس در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی تهران در استخر مجموعه ورزشی ۹ دی برگزار شد و امروز (دوشنبه) ۹ دی ماه با اعلام نتایج نهایی و قهرمان قهرمانان به پایان رسید.
نتایج نهایی رقابت های شیرجه قهرمانی کشور به شرح زیر است:
– ماده تخته فنر سه متر
*رده سنی نوجوانان ( زیر ۱۳ سال)
آرش محمدیان از آذربایجان شرقی اول
محمد جلیل زرین حقیقی از استان فارس دوم
محمد آقا پور از آذربایجان شرقی سوم
*رده سنی نوجوانان ( زیر ۱۵ سال)
حامد بزمی از تهران اول
محمد مهدی سروری از تهران دوم
حسام صمدی از آذربایجان شرقی سوم
*رده سنی جوانان
مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی اول
سجاد آبخیز از تهران دوم
مهدی محمدی از تهران سوم
*رده سنی بزرگسالان
مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی اول
علی شکول از آذربایجان شرقی دوم
محمد کارگر از فارس سوم
– ماده سکو
*رده سنی نوجوانان ( زیر ۱۳ سال)
آرش محمدیان از آذربایجان شرقی اول
محمد آقاپور از آذربایجان شرقی دوم
محمدجلیل زرین حقیقی از فارس سوم
*رده سنی نوجوانان (زیر ۱۵ سال)
حامد بزمی از تهران اول
حسام صمدی از آذربایجان شرقی دوم
محمد مهدی سروری از تهران سوم
*رده سنی جوانان
سجاد آبخیز از تهران اول
مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی دوم
کیوان شعله از فارس سوم
*رده سنی بزرگسالان
مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی اول
علی شکول از آذربایجان شرقی دوم
علیرضا شریفی از فارس سوم
نتایج تیمی :
*رده سنی نوجوانان
تیم فارس اول
تیم آذربایجان شرقی دوم
تیم کرمانشاه سوم
*رده سنی جوانان
تیم تهران اول
تیم فارس دوم
تیم آذربایجان شرقی سوم
*رده سنی بزرگسالان
تیم آذربایجان شرقی اول
تیم فارس دوم
تیم تهران سوم
در پایان رقابت های شیرجه قهرمانی کشور قهرمان قهرمانان نیز به شرح زیر اعلام شدند:
*رده سنی نوجوانان(زیر ۱۳ سال)
آرش محمدیان از آذربایجان شرقی
*رده سنی نوجوانان(زیر ۱۵ سال)
حامد بزمی از تهران
*رده سنی جوانان
مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی
*رده سنی بزرگسالان
مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی
انتهای پیام/