1

ولی پور، شکول، صمدی و رحیمیان قهرمان قهرمانان شیرجه کشور شدند

شیرجه روهای آذربایجان شرقی عنوان قهرمان قهرمانان هر۴ رده سنی مسابقات شیرجه قهرمانی کشور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در پایان مسابقات شیرجه قهرمانی کشور که به مدت ٣ روز و با رقابت ۶ تیم در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد، شیرجه روهای آذربایجان شرقی با درخشش در مواد مختلف مسابقاتی ضمن کسب عناوین برتر مواد مختلف، عنوان قهرمان قهرمانان را نیز از آن خود کردند.

در رده سنی عموم، مجتبی ولی پور از استان آذربایجان شرقی با مجموع ٢۵/٩٩٧ امتیاز عنوان قهرمان قهرمانان این رده سنی را کسب کرد.

در رده سنی ١۶-١٨ سال، علی شکول از استان آذربایجان شرقی با مجموع ١۰/١١۵۶ امتیاز به عنوان قهرمان قهرمانان این رده سنی دست یافت.

در رده سنی ١۴-١۵ سال، حسام صمدی دیگر شیرجه روی استان آذربایجان شرقی با کسب مجموع ۴۵/٩٩٧ امتیاز عنوان قهرمان قهرمانان این رده را به خود اختصاص داد.

و در رده سنی ١٢-١٣ سال، امیرحسین رحیمیان از آذربایجان شرقی با کسب ٢۵/٨١۴ امتیاز عنوان قهرمان قهرمانان را در این رده سنی بدست آورد.

مسابقات شیرجه قهرمانی رده های سنی و عموم قهرمانی کشور طی سه روز و با شرکت ۶ تیم ؛ آذربایجان شرقی، مرکزی، فارس، خراسان رضوی، تهران و همدان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که تیم آذربایجان در رده های سنی عموم و نوجوانان و تهران در رده سنی جوانان عناوین قهرمانی را به خود اختصاص دادند.