پیشتازی شناگران فارس، خراسان رضوی و تهران در پایان روز نخست

نخستین روز مسابقات شنای قهرمانی پسران نوجوان کشور با پیشتازی شناگران فارس، خراسان رضوی و تهران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان پسر کشور – گرامیداشت دهه مبارک فجر- از صبح امروز چهارشنبه با شرکت ٣۰ تیم و ۴۰۰ شناگر در دو رده سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال به میزبانی هیات شنای فارس در استخر انقلاب شیراز آغاز شد که شناگران نوجوان فارس، خراسان رضوی و تهران در ۵ ماده نخست به عناوین برتر دست یافتند و روز نخست را با پیشتازی به پایان بردند.

در روز نخست مسابقات، پارسا حکمت از تیم فارس در دو ماده ٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰ متر پروانه در رده سنی ١١-١٢ سال درخشش قابل توجهی داشت و با کسب عنوان نخست این دو ماده تمامی نگاهها را متوجه خود کرد.

نفرات اول تا سوم رقابتهای ۵ ماده نخست به تفکیک رده سنی به شرح زیر است:

رده سنی ١٢-١١ سال:
*٢۰۰ متر آزاد:
١- پارسا حکمت فارس از فارس با زمان ٢ دقیقه و ٢۰ ثانیه و ۴۵ صدم ثانیه
٢- علیرضا امین زمردی از هرمزگان با زمان ٢ دقیقه و ٢١ ثانیه و ٢۶ صدم ثانیه
٣- علی تاجیک از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه

* ١۰۰ متر پروانه:
١- پارسا حکمت از فارس با زمان ١ دقیقه و ٩ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه
٢- مهدی رمضانی راد از گیلان با زمان ١ دقیقه و ١۵ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه
٣- حسین لاله سیاه از تهران با زمان ١ دقیقه و ١۵ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه
*٢۰۰ متر قورباغه:
١- علی تاجیک از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه
٢- احسان اختر کاوان از زنجان با زمان ٢ دقیقه و ۵٨ ثانیه و ٣٨ صدم ثانیه
٣- عباس معتمدی از اصفهان با زمان ٣ دقیقه و ٢٣ صدم ثانیه

* ۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی:
١- تیم تهران با زمان ۴ دقیقه و ٣۴ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه
٢- تیم اصفهان با زمان ۴ دقیقه و ٣۶ ثانیه و ٨٢ صدم ثانیه
٣- تیم خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ٣٨ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه

ماده ٨۰۰ متر آزاد در رده سنی ١١-١٢ سال برگزار نشد.

رده سنی ١۴-١٣ سال:
*٢۰۰ متر آزاد:
١- فراز اکبری از تهران با زمان ٢ دقیقه و ١٣ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه
٢- محمد شایان شیخی از البرز با زمان ٢ دقیقه و ١۶ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه
٣- آرین زارع از فارس با زمان ٢ دقیقه و ١٧ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه

*١۰۰ متر پروانه:
١- آرین رضایی از قزوین با زمان ١ دقیقه و ٧ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه
٢- محمد شایان شیخی از البرز با زمان ١ دقیقه و ٧ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه
٣- امیر رضا علی اصغرزاده اولیایی از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه

*٢۰۰ متر قورباغه:
١- امیر محمد سرابی از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ۶٧ صدم ثانیه
٢- آریا نسیمی شاد از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶٢ صدم ثانیه
٣- آرمان جعفر تهرانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه

*۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی:
١- تیم خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ١١ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه
٢- تیم البرز با زمان ۴ دقیقه و ١۵ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه
٣- زنجان با ۴ دقیقه و ١۶ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه

*٨۰۰ متر آزاد:
١- آرین زارع از تیم فارس با زمان ١۰ دقیقه و ١٩ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه
٢- امیر رضا علی اصغر زاده اولیایی از خراسان رضوی با زمان ١۰ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه
٣- علی سوری از البرز با زمان ١۰ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه

این رقابتها صبح فردا پنج شنبه در ۵ ماده دوم پیگیری خواهد شد.
مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان پسر کشور با شرکت ٣۰ تیم؛ کرمانشاه، خراسان شمالی، زنجان، هرمزگان، کردستان، البرز، کرمان، کیش، یزد، اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تهران، گلستان، توابع تهران، قزوین، قم، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، خوزستان، سمنان و لرستان از امروز چهارشنبه ١٨بهمن در دو رده سنی ١٢-١١ و ١٣-١۴ سال آغاز و روز شنبه ٢١ بهمن ماه با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.

image_printپرینت مطلب