1

کمیته فنی شنا تقویم ورزشی ۱۳۹۳ را بررسی می کند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی شنا در روز شنبه مورخ 1393/11/11 تشکیل جلسه می دهد. شهرناز ورنوس، فروزنده زرآور، مجید مشتاق عشق، مسعود داوودی، خشایار حضرتی، فرشاد کرمی، عباسعلی کشتکار، محمد حسین اقبالی، عبدالرضا ریاحی، ابوطالب مشهور، ابراهیم راشدی و حمید اسکندریون اعضای دعوت شده به این جلسه هستند.

 

 

 

موضوع جلسه به شرح زیر است:

1-ارائه گزارش عملکرد کمیته بانوان در سال 1393

2-تدوین تقویم ورزشی سال 1394

3-بررسی برنامه های تیم ملی شنا تا المپیک ریو 2016

4-نقد و بررسی عملکرد تیم های ملی شنا در سال 1393

 

انتهای پیام