1

کمیته فنی شنا دوشنبه تشکیل جلسه می دهد

نخستین جلسه کمیته فنی شنا روز دوشنبه ٩ اردیبهشت تشکیل جلسه می دهد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه وواترپلو در این نشست که از ساعت ١۰ صبح در محل فدراسیون شنا برگزار می شود،اعضا کمیته شامل:مجید مشتاق عشق،فرشاد کرمی،عباسعلی کشتکار،رضا حبیبی،محسن سمیع زاده،مسعود داودی،بکتاش قیدی،حامد رضا خانی،محمد اقبالی،حشمت اله اجاق و نرگس جعفری در خصوص برنامه ریزی کلی تیم ملی شنا در سال جاری و بویژه انتخاب نفرات تیم ملی جهت مسابقات داخل سالن آسیا و همچنین تصویب تقویم شنای کشور در سال ٩٢ به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.