1

۳.مرحله نخست مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور