جابجایی ۵ رکورد بانوان در مسابقات لیگ شنا استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات لیگ شنا بانوان استان اصفهان در تاریخ 26 و 27 بهمن 1401 در پایگاه ملی اسپینر برگزار شد.

در جریان این رقابت ها که در سطح کشور پیگیری شد رامینا غیبی و ویستا فروزش موفق به جابجایی 5 رکورد بانوان شدند. این رکورد شکنی ها به شرح ذیل است:

 

 

ماده 200 متر قورباغه

رکوردشکنی رامینا غیبی 

  • رکورد جدید: ۲:۴۸:۰۰
  • رکورد قدیم: ۲:۵۲:۹۳

 

ماده 100 متر کرال پشت

رکوردشکنی ویستا فروزش

  • رکوردجدید: ۱:۰۹:۰۹
  • رکوردقدیم: ۱:۰۹:۸۸

ماده 200 متر کرال پشت

رکوردشکنی ویستا فروزش

  • رکوردجدید: ۲:۳۰:۸۴
  • رکوردقدیم: ۲:۳۴:۱۰

ماده 400 متر آزاد

رکوردشکنی الینا مشقتی

  • رکورد جدید: ۴:۴۸:۲۳
  • رکورد قدیم: ۴:۵۱:۱۵

 

100 متر مختلط انفرادی

رکوردشکنی رامینا غیبی

  • رکورد جدید: ۱:۱۰:۷۸
  • رکورد قدیم: ۱:۱۲:۱۵

 

 

انتهای پیام