آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات شیرجه قهرمان نونهالان کشور شد

مسابقات شیرجه قهرمانی نونهالان کشور با قهرمانی شیرجه روهای آذربایجان شرقی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شیرجه قهرمانی نونهالان کشور که در سه رده سنی: کمتر از ٧ سال، ٨ و ٩ سال، ١۰ و ١١ سال از که از سه شنبه ٨ اسفند به مدت ٢روز در محل استخر بین المللی سه گانه ٩ با حضور ٩ استان البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه، مرکزی، همدان آغاز شده بود با قهرمانی آذربایجان شرقی به پایان رسید،نتایج روز پایانی به شرح ذیل است:
سه متر تخته فنر:

رده سنی ١۰-١١سال:

١-آرش محمدیان از استان آذربایجان شرقی با ۵۰/٢۰٩ امتیاز
٢- رضا پرستار از استان آذربایجان شرقی با ٩۰/٢۰١امتیاز
٣- مسعود وکیلی از استان کرمانشاه با ۴۵/١۵۶ امتیاز

٣متر سکو:

رده سنی ١۰-١١سال:

١-آرش محمدیان از استان آذربایجان شرقی با ١۵۰/١٨۵ امتیاز
٢- رضا پرستار از استان آذربایجان شرقی با ٩۰/١٧٢امتیاز
٣- عرفان کیا از فارس با زمان ١۰/١۴٧ امتیاز
رده سنی ٨-٩سال:

١-پارسا فاخران از استان تهران با ۴۰/١٧٨ امتیاز
٢- حسن نام آور از فارس با ٣۰/١۶٢امتیاز
٣- محمد مهدی بروز با ٩۰/١۵۵ امتیاز

رده سنی زیر٧سال:

١-ارشیا کوهی از استان آذربایجان شرقی با ۴۵/١٧۵امتیاز
٢- سینا کوهی از استان آذربایجان شرقی با ٩۰/١۴٩امتیاز
٣- ابو الفضل جوکار از فارس با ۵۶/١۴٩امتیاز
بدین ترتیب در پایان این مسابقات و در بخش تیمی آذربایجان شرقی با مجموع تیمی٢١٢ امتیاز صدرنشین است،فارس با١۴٧ امتیاز دوم است وکرمانشاه با٧٩ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

image_printپرینت مطلب