برتری تیمهای نفت امیدیه،مقاومت بسیج و هیات شنای گیلان در۵ ماده نخست

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا: مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاههای شنا-جام خلیج فارس از صبح امروز پنج شنبه اول دی ماه باحضور ٧ تیم:هیات شنای گیلان،نفت امیدیه،مقاومت بسیج، هیات شنای فارس،فولاد مبارکه سپاهان، هیات شنای فارس و هیات شنای زنجان با برگزاری ۵ماده نخست در استخر آزادی تهران آغاز شد که نتایج آن به شرح ذیل است:
٢۰۰متر کرال پشت:١
-رهام پیروانی از هیات شنای گیلان با زمان٨١/٢۰/٢دقیقه٢-بهزاد صیاد از نفت امیدیه با زمان۴۰/٢٣/٢دقیقه٣-پدرام مالدار قصری از تیم مقاومت بسیج با زمان۵٨/٢۵/۰٢ دقیقه
۵۰متر آزاد:
١-محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان۵۴/٢۴ثانیه،٢-پویا جدیدی از تیم نفت امیدیه٨۴/٢۴ثانیه٣-آرشام میرزایی از هیات شنای گیلان با زمان٣٢/٢۵ ثانیه
٢۰۰متر قورباغه:
١-امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان ٩٢/٣۴/٢دقیقه٢-سینا رجبی مقدم از هیات شنای گیلان با زمان٧٧/٣٨/٢دقیقه٣-حمید ایوبی از هیات شنای گیلان با زمان١۰/۴٢/٢دقیقه
۴۰۰متر آزاد:
١-آرین علیایی از تیم نفت امیدیه با زمان٢٨/٢۰/۴دقیقه٢-سامان سالاری از تیم نفت امیدیه با زمان۴۵/٢۶/۴دقیقه ٣-فرزاد دادفر با زمان مقاومت بسیج۴٣/٣١/۴دقیقه
۴در١۰۰متر مختلط تیمی:
١-نفت امیدیه با زمان٢٣/۰۵/۴دقیقه٢-مقاومت بسیج بازمان۰٨/١٣/۴ دقیقه٣-هیات شنای گیلان با زمان٣۵/١٣/۴ دقیقه
شایان ذکر است این مسابقات عصر امروز با برگزاری۵ ماده دوم پیگیری می شود و۴ شناگران در مواد،۴در١۰۰متر مختلط انفرادی،١۰۰متر آزاد،۵۰متر کرال پشت،٨۰۰متر آزاد و٢۰۰متر پروانه برگزار می شود.

image_printپرینت مطلب