برتری شناگران ستارگان دلفین و فولاد مبارکه سپاهان در ۵ ماده نخست

نخستین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس از صبح امروز پنج شنبه با حضور ۵ تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و شناگران تیمهای ستارگان دلفین و فولاد مبارکه سپاهان به عناوین برتر دست یافتند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور ۵ تیم ستارگان دلفین، هیات شنای تهران(الف)،هیات شنای گیلان، هیات شنای تهران(ب) و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود ۵٨ شناگر به مدت ٢ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. نتایج ۵ ماده نخست این رقابتها به این شرح است:

٢۰۰ متر کرال پشت:
١-سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با زمان٢۵/٣۴/٢ دقیقه
٢-ارغوان تیموری راد ازستارگان دلفین با زمان۶۵/۴٨/٢ دقیقه
٣-پریسا پور متین از تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان۴٨/۵۰/٢ دقیقه

۵۰متر آزاد:
-١سیما عروجی از ستارگان دلفین با زمان ۶۰/٢٩ ثانیه
٢-زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ۶۶/٢٩ ثانیه
٣-مهسا محمدی ازهیات شنای گیلان با زمان ٢٧/٣١ ثانیه

٢۰۰متر قورباغه:
١-دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٩٩/۵٩/٢ دقیقه
٢-مانا حسینی بای از هیئت شنای تهران الف با زمان۵٧/۰۵.٣دقیقه
٣-مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان١٨/١۰/٣ دقیقه

۴۰۰متر آزاد:
١-راحله محمد میرزایی از ستارگان دلفین با زمان۴٩/۰٨/۵ دقیقه
٢-مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان٣١/١۰/۵ دقیقه
٣-بیتا برنا از تهران الف با زمان ٨١/٣٧/۵ دقیقه

۴در ١۰۰متر مختلط تیمی
١-فولاد مبارکه سپاهان با زمان۴٧/٢۰/۵ دقیقه
٢-تهران الف با زمان١٧/٣٢/۵ دقیقه
٣-هیات شنای گیلان با زمان٩۶/۰٧/۶ دقیقه

این رقابتها عصر امروز پنج شنبه با برگزاری ۵ ماده دوم پیگیری می شود و تیمها در مواد۴ در١۰۰ متر مختلط انفرادی،١۰۰متر آزاد،۵۰ متر کرال پشت،٨۰۰ متر آزاد و٢۰۰ متر پروانه به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.