برتری شناگران نفت امیدیه در روز دوم

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور٧ تیم هیات شنای گیلان،نفت امیدیه،مقاومت بسیج، هیات شنای فارس،فولاد مبارکه سپاهان، نفت تهران و هیات شنای زنجان به مدت ٢ روز در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود صبح امروز جمعه با برگزاری ۵ماده سوم به پایان رسیدکه نتایج آن به شرح ذیل است: ٢۰۰متر آزاد:١-احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان۵۴/۵٩/١دقیقه٢-پوریا مالدار قصری از نفت امیدیه با زمان١٩/۰٢/۰٢دقیقه٣-سعید آشتیانی از تیم مقاومت بسیج با زمان۰۶/۰٣/۰٢دقیقه ۵۰متر پروانه:١- افشین عسگری از نفت امیدیه زمان٨۶/٢۵ثانیه٢- گامر دیلانچیان از فولاد مبارکه سپاهان با زمان۶۵/٢۶ثانیه٣- پویا جدیدی از نفت امیدیه با زمان٧۰/٢۶ ثانیه ١۰۰متر قورباغه:١-امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان۶٢/۰٩/١دقیقه ٢-حمید ایوبی از هیات شنای گیلان با زمان ۴۶/١١/١دقیقه ٣- حمید ایوبی از هیات شنای گیلان با زمان ١٨/١٢/١دقیقه ٨۰۰متر آزاد:١- آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان٧٧/۰۰/٩دقیقه٢- سامان سالاری از نفت امیدیه با زمان ٨٩/١۵/٩دقیقه٣- فرشاد دادفر از مقاومت بسیج با زمان ۵٧/١٧/٩دقیقه ١۰۰متر کرال پشت:١-عارف چگینی از نفت امیدیه با زمان٣۰/۰٣/١دقیقه٢- جمال چاووشی فر از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ١٨/۰۴/١دقیقه٣- بهزاد صیاد از نفت امیدیه با زمان ٧١/۰۵/١دقیقه ۴در ٢۰۰متر آزاد تیمی:١- نفت امیدیه با زمان١٨/٢٩/۰٨دقیقه٢- مقاومت بسیج با زمان۶۴/٣٣/٨دقیقه٣- هیات شنای گیلان با زمان١۴/۴۵/٨ دقیقه بدین ترتیب در پایان رقابتهای ۵ماده سوم نفت امیدیه با ۴٧٩ همچنان صدرنشین است،هیات شنای گیلان با۴۰٨ امتیاز دوم است ومقاومت بسیج با٣۵۵ امتیاز درجایگاه سوم ایستاده است. این رقابتها عصر امروز جمعه ٢دی ماه با برگزاری ۵ ماده چهارم به پایان و تیمها در مواد ۴در١۰۰آزاد تیمی،١۰۰متر پروانه،٢۰۰متر مختلط انفرادی،۵۰متر قورباغه و١۵۰۰متر به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.