برگزاری مسابقات شنا طرح توسعه نشاط اجتماعی خراسان جنوبی

Print Friendly
برگزاری مسابقات شنا طرح توسعه نشاط اجتماعی خراسان جنوبی

مسابقات شنا استان خراسان جنوبی در راستای طرح توسعه سلامت و نشاط اجتماعی در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنا استان خراسان جنوبی در راستای طرح توسعه سلامت و نشاط اجتماعی این استان به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) برگزار شد. این رقابت‌ها با همکاری استانداری و اداره کل ورزش و جوانان و هیات شنای استان خراسان جنوبی در دو بخش پسران و دختران پیگیری و به پایان رسید.

 

نتایج این رقابت‌های شنا خراسان جنوبی در بخش پسران:

رده سنى ۷ تا ۱۰ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه:
مقام اول : امیر سجاد قاسمیان _ طبس
مقام دوم : مهدی بطالبلو _ بیرجند
مقام سوم : علی جم _ فردوس

 

رده سنى ۷ تا ۱۰ سال

ماده ۵۰ متر کرال پشت :
مقام اول : عرشیا بهدانی _ بیرجند
مقام دوم : معراج هداوند میرزایی _ بیرجند
مقام سوم : مهدی بطالبلو _ بیرجند

 

رده سنى ۷ تا ۱۰ سال

ماده ۵۰ متر قورباغه :
مقام اول : معراج هداوند میرزایی _ بیرجند
مقام دوم : امیر سجاد قاسمیان _ طبس
مقام سوم : امیر محمد شرفی _ فردوس

 

رده سنى ۷ تا ۱۰ سال
ماده ۵۰ متر پروانه :
مقام اول : عرشیا بهدانی _ بیرجند
مقام دوم : معراج هداوند میرزایی _ بیرجند
مقام سوم : محمد سجاد قاسمیان _ طبس

 

رده سنى ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه :
مقام اول : متین جوادی _ قاین
مقام دوم : خسرو مرادزاده _ طبس
مقام سوم : مصطفی معماری _ بیرجند

 

رده سنى ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۵۰ متر کرال پشت :
مقام اول : متین جوادی _ قاین
مقام دوم : امیرحسین محمدی _ فردوس
مقام سوم : آرش شکرانی _ بیرجند

 

رده سنى ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۵۰ متر پروانه :
مقام اول : مصطفی معماری _ بیرجند
مقام دوم : هومن بزرگمهر _ قاین
مقام سوم:

 

رده سنى ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۵۰ متر قورباغه :
مقام اول : خسرو مرادزاده _ طبس
مقام دوم : هومن بزرگمهر _ قاین
مقام سوم : امیررضا مهدی آبادی _ بیرجند

 

رده سنى ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۱۰۰ متر قورباغه :
مقام اول : آرش شکرانی _ بیرجند
مقام دوم : محمد عرفان بخشنده جوان _ فردوس
مقام سوم : حسین علی پور _ فردوس

 

رده سنى ۱۳ تا ۱۴ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه :
مقام اول : محمدامین رحیمی _ طبس
مقام دوم : علی مهدی زاده _ بیرجند

مقام سوم : امیرمحمدبطالبلو _ بیرجند

 

رده سنى ۱۳ تا ۱۴ سال

ماده ۵۰ متر کرال پشت :
مقام اول : علی مهدی زاده _ بیرجند
مقام دوم : امیرمحمد بطالبلو _ بیرجند
مقام سوم : عماد فروتن _ فردوس

 

رده سنى ۱۳ تا ۱۴ سال

ماده ۵۰ متر قورباغه :
مقام اول : عرشیا بیگی _ قاین
مقام دوم : محمد امین رحیمی _ طبس
مقام سوم : محمد یوسفی _ طبس

 

رده سنى ۱۵ تا ۱۸ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه :
مقام اول : ابوالفضل طحانپور _ قاین
مقام دوم : محمد صادق رمضانی _ قاین
مقام سوم : امیرحسین محمدیان _ طبس

 

رده سنى ۱۵ تا ۱۸ سال

ماده ۵۰ متر کرال پشت :
مقام اول : امیرسپهرصادق احمدی _ طبس
مقام دوم : امیرحسین محمدیان _ طبس
مقام سوم : ابوالفضل طحانپور _ قاین

 

رده سنى ۱۵ تا ۱۸ سال

ماده ۵۰ متر قورباغه :
مقام اول : محمدصادق رمضانی _ قاین
مقام دوم : سجاد حسین زاده _ فردوس
مقام سوم : سیدمحمدرضا حسن زاده_ طبس

 

رده سنى ۱۵ تا ۱۸ سال

ماده ۵۰ متر پروانه :
مقام اول : امیر دباغ _ فردوس
مقام دوم : امیررضا بهادران _ فردوس
مقام سوم : علیرضا بوشادی _ بیرجند

 

نتایج تیمی مسابقات در بخش پسران :

رده سنی ۷ تا ۱۰ سال :
مقام اول : بیرجند
مقام دوم : فردوس
مقام سوم : طبس

رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال :
مقام اول : بیرجند
مقام دوم : فردوس
مقام سوم : قاین

رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال:
مقام اول : بیرجند
مقام دوم : طبس
مقام سوم : قاین

رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال :
مقام اول : طبس
مقام دوم : فردوس
مقام سوم : بیرجند

نتایج کلی و نهایی مسابقات در بخش پسران:
مقام اول : بیرجند با امتیاز ۵۴۳
مقام دوم : فردوس با امتیاز ۴۱۷
مقام سوم : طبس با امتیاز ۲۶۹
مقام چهارم : قاین با امتیاز ۱۵۳
مقام پنجم : سرایان با امتیاز ۴۶
مقام ششم : درمیان با امتیاز ۲۳

 

 

نتایج این رقابت‌های شنا خراسان جنوبی در بخش دختران:

رده سنی ۷ تا ۱۰ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه (۷ تا ۱۰ سال):
مقام اول: ساره مهرور-بیرجند
مقام دوم: نگین خامسان-بیرجند
مقام سوم: هلیا حریری-بیرجند

 

ماده ۵۰ متر کرال پشت (۷ تا ۱۰ سال):

مقام اول: سارا لعل-طبس
مقام دوم: نازنین مراد زاده-طبس
مقام سوم: فاطمه میرزایی- فردوس

 

ماده ۵۰ متر قورباغه (۷ تا ۱۰ سال):
مقام اول: ساره مهرور-بیرجند
مقام دوم: هلیا حریری-بیرجند
مقام سوم: نگین خامسان بیرجند

 

رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه (۱۱ تا ۱۲ سال):
مقام اول: شهرزاد امین زاده-قاین
مقام دوم: غزل قاضی زاده-بیرجند
مقام سوم: معصومه بابایی راد-بیرجند

 

ماده ۵۰ متر کرال پشت (۱۱ تا ۱۲ سال):
مقام اول: غزل قاضی زاده-بیرجند
مقام دوم: فاطمه هرمزی-بیرجند
مقام سوم: نگار علی آبادی-بیرجند

 

ماده ۵۰ متر قورباغه (۱۱ تا ۱۲ سال):
مقام اول: ستایش جهدی-بیرجند
مقام دوم: معصومه بابایی راد-بیرجند
مقام سوم: آرام سلمان زاده-قاین

 

رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال

ماده ۵۰ متر کرال سینه (۱۳ تا ۱۴ سال):
مقام اول: سمانه مهرور-بیرجند
مقام دوم: عارفه فتاده-بیرجند
مقام سوم: پرنیان محمود آبادی-بیرجند

 

ماده ۵۰ متر کرال پشت (۱۳ تا ۱۴ سال):
مقام اول: پرنیان محمود آبادی-بیرجند
مقام دوم: حدیث محمدیان-طبس
مقام سوم: فائزه عابدینی-فردوس

 

ماده ۵۰ متر قورباغه (۱۳ تا ۱۴ سال):
مقام اول: میترا براتی-بیرجند
مقام دوم: آیناز رجب پور- طبس
مقام سوم: حدیث بخشی پور-قاین

 

ماده ۵۰ متر پروانه (۱۳ تا ۱۴ سال):
مقام اول: سمانه مهرور-بیرجند
مقام دوم: عارفه فتاده-بیرجند
مقام سوم: رضوان احمدی-طبس

 

 رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال
ماده ۵۰ متر کرال سینه ( ۱۵ تا ۱۸ سال):
مقام اول: مهلا قاسمی-بیرجند
مقام دوم: ساجده بیضایی-طبس
مقام سوم: مهرانا عطایی-بیرجند

 

ماده ۵۰ متر کرال پشت ( ۱۵ تا ۱۸ سال):
مقام اول: مهرانا عطایی-بیرجند
مقام دوم: عاطفه حسینی مقدم-طبس
مقام سوم: مریم حاجی زاده-سرایان

 

ماده ۵۰ متر قورباغه (۱۵ تا ۱۸ سال):
مقام اول: شاه پرند شاهین-قاین
مقام دوم: زهرا میرزایی-فردوس
مقام سوم: مائده نسایی-فردوس

 

ماده ۵۰ متر پروانه( ۱۵ تا ۱۸ سال):
مقام‌اول: مهلا قاسمی-بیرجند
مقام دوم: ساجده بیضایی-طبس
مقام سوم: عاطفه حسینی مقدم-طبس

 

نتایج کلی و نهایی مسابقات دختران:
مقام اول: بیرجند با امتیاز ۴۸۰
مقام دوم: طبس با امتیاز ۳۴۴
مقام سوم: فردوس با امتیاز ۳۴۲
مقام چهارم: قاین با امتیاز ۱۸۲
مقام پنجم: سرایان با امتیاز ۶۸

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط