بسطامیان: استمرار تشکیل کلینیک‌های تخصصی به اعتلای ورزش کمک می کند

Print Friendly
بسطامیان:  استمرار تشکیل کلینیک‌های تخصصی به اعتلای ورزش کمک می کند

ریاست هیات شنای استان زنجان گفت: توجه ویژه به استان ها، تمرکززدایی و ایجاد و تقویت پایگاههای قهرمانی در سراسر کشور، از جمله برنامه های مفید فدراسیون شنا است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ استان زنجان از جمله استان های کشور است که همواره موفق شده است چهره های شاخصی را در رشته های ورزش های آبی به جامعه ورزش کشور معرفی کند. در این راستا گفتگویی با مصطفی بسطامیان ریاست هیات شنای استان زنجان انجام دادیم.

وی در ابتدا با اشاره به تلاشهای هدفمند محسن رضوانی ریاست کنونی فدراسیون شنا در جهت رشد و توسعه ورزش های شنا ،شیرجه و اترپلو اظهار امیدواری کرد که این تلاشها هر چه بیشتر توسعه یافته و تداوم یابد.

ریاست هیات شنای استان زنجان همچنین از توجه به استانها ، تمرکززدایی ، ایجاد و تقویت پایگاههای قهرمانی در سراسر کشور ، از جمله برنامه های  مفید فدراسیون شنا نام برده و خواستار تداوم این فعالیت‌های  بسیار مهم و تخصصی  در روند فعالیت‌های فدراسیون شنا شد.

مصطفی بسطامیان در ادامه گفتگو افزود: استمرار تشکیل کلینیک‌های تخصصی شنا، شیرجه و واترپلو ویژه مربیان سراسر کشور، ارائه برنامه‌های کاربردی به مربیان و مسئولان پایگاههای شنای قهرمانی جهت فعالیت‌های منسجم‌تر و موثرتر نیز از دیگر فعالیت‌ها در راستای تربیت و تقویت ورزشکاران در بعد قهرمانی است که میتوانند تاثیرات تعیین کننده و سرنوشت سازی را در روند اعتلای کیفی فعالیت‌های فدراسیون و بالطبع هیات‌های شنای استانی داشته باشند.

ریاست هیات شنای استان زنجان در ادامه همچنین خواستار بازرسی و اخذ گزارش‌های عملکرد هیات های شنا، بررسی فنی فعالیت‌های این هیات‌ها و ارائه راهکارهای تخصصی و اصلاحی برای رفع نواقص احتمالی و پیشرفت برنامه‌های خاص قهرمان پروری در فدراسیون شنا شد و از برنامه‌های فوق به عنوان شاخصه‌هایی یاد کرد که میتوانند حرکت هدفمند فدراسیون در جهت رشد و توسعه ورزشهای شنا، شیرجه و واترپلو را در سراسر کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود، تقویت و تداوم بخشند.

مصطفی بسطامیان همچنین گفت: یکی دیگر از عوامل مهم، تعیین کننده  و قابل توجه در رابطه با فعالیت‌های مسئولان فدراسیون شنا، حمایت مادی و معنوی از مریبان قهرمان پرور در رشته‌های آبی در کل کشور است که این امر با تدوین دقیق و جامع دستورالعمل‌های لازم از طریق وزارت و ادارات کل ورزش و جوانان قابل پیگیری در استانها است  که امیدوارم این پیشنهادات در برنامه های مسئولان آتی فدراسیون شنا قرار گیرد.

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط