تراز فینا (fina point) ملاک ارزیابی شناگران / تنها مقام اولی ملاک انتخاب بهترین شناگر نیست

کمیته داوران فدراسیون شنا نحوه محاسبه امتیازات شناگران در مسابقات رسمی را بر اساس شاخص “فینا پوینت” (fina point) تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، کمیته داوران فدراسیون شنا از اسفند ماه سال ٩۰ شاخص فیناپوینت را مبنای امتیازدهی به شناگران در کلیه مسابقات رسمی اعلام کرد که مطابق با شیوه ای است که فدراسیون بین المللی شنا برای محاسبه امتیاز شناگران بکار می گیرد.

این شیوه محاسبه ملاک واقعی تری از عملکرد فنی شناگران را نشان می دهد و معیار مناسبی برای مقایسه شناگران محسوب می شود.

تشریح مقیاس امتیازدهی فدراسیون جهانی شنا
فینا پوینت یا همان تراز فینا، عددی بدون واحد است که برای مقایسه شناگران هر ماده با یکدیگراستفاده می شود. این تراز از سال ٢۰۰٨ به عنوان مقیاسی جهانی برای رتبه بندی و ارزیابی شناگران توسط فدراسیون جهانی شنا ارائه شده است.

* عدد ١۰۰۰، امتیاز رکورد پایه شناگران
فدراسیون جهانی شنا هر ساله جدولی را به عنوان جدول تراز فینا (fina point table) ارائه می دهد که در آن زمان پایه برای هر ماده از شنا، برای آن سال درج شده است که این رکورد پایه، ترازی معادل ١۰۰۰ دارد. شناگرانی که بتوانند شنای خود را با این زمان به پایان برسانند امتیاز ١۰۰۰ را کسب خواهند نمود.
این جدول شامل دو بخش رکورد پایه برای ماده های شنا در مسابقات مسافت کوتاه (sc) و رکورد پایه برای ماده های شنا در
مسابقات مسافت بلند (lc) برای آقایان و خانمها به تفکیک جنسیت است.
تراز فینا عددی است که بر اساس رکورد هر شناگر برای او محاسبه می شود، بصورتی که برای شناگران نخبه در سطوح المپیک و قهرمانی جهان این عدد به سمت عدد ١۰۰۰ و یا بالاتر (برای رکورد داران) و اعداد پایین تر برای شناگران سطوح پایین و ضعیف تر بدست می آید.
برای محاسبه این تراز از فرمول زیر استفاده میگردد:

p=١۰۰۰ x (b/t)^٣
p:تراز فینا
b:تراز پایه
t:رکورد شناگر

با توجه به اینکه فرمول تراز فینا، تابعی از توان عدد ٣ است، می توان انتظار داشت که فاصله ترازها برای رکوردهای نزدیک به رکورد پایه و یا بالاتر، بیشتر باشد و این فاصله برای رکورد شناگرانی که فاصله زیادی با رکورد پایه دارند کمتر است. با توجه به توضیحات فوق، تشابه تراز فینا برای رکوردهای خیلی ضعیف و نزدیک به هم بیشتر متصور می باشد.
لازم به ذکر است که از سال ٢۰۰٩ میلادی و بر اساس تأکیدفدراسیون جهانی شنا، اعداد تراز فینا به سمت عدد پایین گرد می شوند در صورتی که پیش این سال، تمامی ترازها با دقت یک صدم محاسبه و ارائه می شدند.

* تنها مقام اولی ملاک انتخاب بهترین شناگر نیست
در پایان خاطر نشان می شود بر اساس امتیازبندی فیناپوینت، صرفا کسب عنوان برتر شناگر در هر ماده نشانه عملکرد فنی بهتر وی نیست و بر این اساس شناگران برای کسب بالاترین جایگاه می بایست تلاش کنند تا بیشترین امتیاز با شاخص فیناپوینت را بدست آورد.

image_printپرینت مطلب