تقویم مسابقات بانوان در سال ۱۳۹۷

Print Friendly
تقویم مسابقات بانوان در سال ۱۳۹۷

کمیته بانوان فدراسیون شنا تقویم مسابقات بانوان در سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی بانوان تقویم مسابقات ویژه بانوان در سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

طبق اعلام این کمیته مسابقات در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل برگزار می‌شود:

 

 

تقویم مسابقات کمیته بانوان (ویژه بانوان)  در سال ۱۳۹۷

ماه عنوان مسابقه نوع استخر رده سنی میزبان
تیر ۱-جشنواره واترپلو
۲-جشنواره سراسری
(بزرگداشت روزجهانی شنا)
———— ۹-۱۱ سال

۱۱-۱۴ سال

استانهای کشور

استانهای سراسر کشور

مرداد ۳-مرحله اول لیگ واترپلو(نوجوانان) —— ۱۱-۱۴ سال استان داوطلب
شهریور ۴-جشنواره شنای کودکان

۵- مسابقات بین المللی شنا جام آذربایجان(تبریز۲۰۱۸)

۶- مرحله اول لیگ واترپلو(جوانان)

مسافت کوتاه

مسافت کوتاه

—–

 (۸-۱۰) (۱۱-۱۲) سال

(۱۱-۱۲)(۱۳-۱۴)(۱۵-۱۷)سال

۱۵-۱۷سال

زنجان

آ.شرقی(تبریز)

استان داوطلب

مهر ۷-مسابقات شنا جام زنده رود مسافت بلند (۱۳-۱۴)(۱۵-۱۷)سال اصفهان
آبان ۸-مرحله اول لیگ شنا باشگاههای کشور

 

۹-مرحله اول لیگ واترپلو(زیر۱۶سال)

مسافت بلند

 

——

بالای ۱۴ سال

 

زیر ۱۶ سال

فدراسیون

 

زنجان

آذر ۱۰-مرحله دوم لیگ واترپلو(نوجوانان)

 

۱۱-مسابقه شنا قهرمانی کشور

—-

 

مسافت بلند

۱۱-۱۴ سال

 

۱۵-۱۷ سال

استان داوطلب

 

بوشهر

دی ۱۲-   مرحله دوم لیگ واترپلو (جوانان)

 

۱۳-   مسابقات قهرمانی کشور شنای موزون

—–

 

—-

۱۵-۱۷ سال

 

عموم

استان داوطلب

 

فدراسیون

بهمن ۱۴- مسابقه شنا جام فجرکرمان

 

۱۵- مرحله دوم لیگ واترپلو

مسافت کوتاه

 

…………

۱۵-۱۷ سال

 

زیر۱۶سال

کرمان

 

استان داوطلب

اسفند ۱۶-مرحله دوم لیگ شنا مسافت بلند بالای ۱۴ سال فدراسیون

 

 

برنامه زمانبندی تقویم نهایی مسابقات شنا در سال 1397 - ویژه بانوان

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط