تماس با ما

Print Friendly

نشانی و شماره تماس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

نشانی : ایران، تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، دفتر امور مشترک فدراسیو‌ن‌ها، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران-
کد پستی: ۱۵۷۳۶۱۳۱۵۹
تلفن : ۸۸۸۴۸۲۸۵ – ۸۸۳۲۰۷۳۳- ۰۲۱
فکس: ۸۸۸۲۰۷۱۴
پست الکترونیک: info@irsf.ir

Print Friendly

اخبار مرتبط