درخشش شیرجه روهای آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات شیرجه قهرمانی رده های سنی و عموم کشور با پیشتازی شیرجه روهای آذربایجان شرقی پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در ادامه مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم کشور که از روز دوشنبه در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده با درخشش شیرجه روهای آذربایجان شرقی در رده های سنی مختلف پیگیری می شود.

نتایج دومین روز این مسابقات به شرح زیر است:
تخته فنر ٣ متر:
* رده سنی ١٣-١٢ سال: ١- امیر حسین رحیمیان از آذربایجان شرقی با امتیاز ٨۵/٣۰٢
٢-محمد آقا پور از آذربایجان شرقی با امتیاز ٢۵/٢۴٨
٣- شروین منطقی از استان مرکزی با امتیاز ٧۵/١٩۵

* رده سنی ١۵-١۴ سال: ١-حسام صمدی از آذربایجان شرقی با امتیاز ٣۵٩
٢- حامد بزمی از تهران با امتیاز ۵۰/٢٨٩
٣- مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با امتیاز ٣٨١

*رده سنی بزرگسالان: ١- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با امتیاز ٣۴٨
٢- شهباز شهنازی از تهران با امتیاز ٢٧٩
٣- شهنام نظر پور از کرمانشاه با ٢٧٨ امتیاز

*شیرجه از سکو: ١- امیر حسین رحیمیان آذربایجان شرقی با ٢۴٧ امتیاز
٢- محمد امین چیت سازان از مرکزی با ١٧۶ امتیاز
٣- محمد آقاپور از آذربایجان شرقی با ١٧۰ امتیاز

*رده سنی ١۵-١۴ سال: ١- حسام صدمی از آذربایجان شرقی با ٣١۴ امتیاز
٢- محمد مهدی سروری از تهران با ٢۶٧ امتیاز
٣- آرمان فیروزی از تهران با زمان ٢٣٢ امتیاز

این مسابقات که در چهار گروه سنی برگزار می شود، عصر امروز چهارشنبه با برگزاری رقابتهای مواد تخته فنر ٣ متر، شیرجه هماهنگ از سکو و شیرجه انفرادی از سکو و معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.

image_printپرینت مطلب