رضوانی رئیس کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک شد

Print Friendly
رضوانی رئیس کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک شد

رئیس کمیته ملی المپیک ایران از انتخاب محسن رضوانی به عنوان ریاست کمیسیون صلح و ورزش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ دکتر صالحی امیری ریاست کمیته ملی المپیک از انتخاب محسن رضوانی به عنوان رئیس کمیسیون صلح و ورزش خبر داد.
در تبیین حوزه فعالیت‌ها و رسالن کمیته ملی المپیک آمده است: نظر به جایگاه و ظرفیت ورزش و مسابقات ورزشی در کاهش تنش ها و منازعات از یک سو و گسترش صلح و دوستی از سوی دیگر، بویژه با کاربست راهکارهای مناسب و سیاست های مدبرانه در کمک به رفع کشمکش های محلی، منطقه ای، و بین المللی، ” کمیسیون صلح و ورزش” در زمره یکی از کمیسیونهای کمیته ملی المپیک است که با تکیه بر روح و آموزه های المپیزم با هدف توسعه گفتمان جهانی صلح و عدالت و ارتقاء روابط بین الملل در ایفای نقش دیپلماسی عمومی و تعامل با دیگر کشورهای جهان با اشاعه ارزش ها و باورهای فرهنگ ایرانی / اسلامی از طریق قدرت ورزش، فعالیت می ‌کند.

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط