رکوردهای ورودی مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ اعلام شد

Print Friendly
رکوردهای ورودی مسابقات قهرمانی جهان سال 2019 اعلام شد

طبق اعلام کمیته فنی شنا حدنصاب های استاندارد شنای ایران برای حضور درمسابقات کسب ورودی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو؛ طبق اعلام کمیته فنی شنا رکوردهای ورودی شناگران ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ اعلام شد.

رکوردهای اعلام شده برای کلیه شناگران باید ازتاریخ اول فروردین ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۷در یکی از مسابقات رسمی داخلی و یاخارجی لحاظ شود. حد نصاب‌های استاندارد جهت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ نیز یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد.

مواد مسابقاتی ورودی A
قهرمانی جهان
ورودی B
قهرمانی جهان
درصدافزایش رکورد
برای کسب سهمیه
رکورد ورودی
۵۰m Freestyle ۲۲٫۱۸ ۲۲٫۹۶ ۲% ۲۳٫۴۲
۱۰۰m Freestyle ۴۸٫۸۰ ۵۰٫۵۱ ۳% ۵۲٫۰۲
۲۰۰m Freestyle ۱:۴۷٫۴۰ ۱:۵۱٫۱۶ ۳% ۱:۵۴:۴۹
۴۰۰m Freestyle ۳:۴۸٫۱۵ ۳:۵۶٫۱۴ ۵% ۳:۵۹:۵۵
۸۰۰m Freestyle ۷:۵۴٫۳۱ ۸:۱۰٫۹۱ رکورد ملی رکورد ملی
۱۵۰۰m Freestyle ۱۵:۰۷٫۳۸ ۱۵:۳۹٫۱۴ رکورد ملی رکورد ملی
۵۰m Backstroke ۲۵٫۱۷ ۲۶٫۰۵ ۲% ۲۶:۵۷
۱۰۰m Backstroke ۵۴٫۰۶ ۵۵٫۹۵ ۳% ۵۷:۶۲
۲۰۰m Backstroke ۱:۵۸٫۳۴ ۲:۰۲٫۴۸ ۳% ۲:۰۶:۱۵
۵۰m Breaststroke ۲۷٫۳۹ ۲۸٫۳۵ ۲% ۲۸:۹۱
۱۰۰m Breaststroke ۵۹٫۹۵ ۱:۰۲٫۰۵ ۳% ۱:۰۳:۹۱
۲۰۰m Breaststroke ۲:۱۱٫۰۰ ۲:۱۵٫۵۹ ۳% ۲:۱۹:۶۵
۵۰m Butterfly ۲۳٫۶۶ ۲۴٫۴۹ ۲% ۲۴:۹۷
۱۰۰m Butterfly ۵۱٫۹۶ ۵۳٫۷۸ ۳% ۵۵:۰۴
۲۰۰m Butterfly ۱:۵۶٫۷۱ ۲:۰۰٫۸۰ ۳% ۲:۰۴:۴۲
۲۰۰m Individual Medley ۲:۰۰٫۲۲ ۲:۰۴٫۴۳ ۴% ۲:۰۹:۰۴
۴۰۰m Individual Medley ۴:۱۷٫۹۰ ۴:۲۶٫۹ رکورد ملی رکورد ملی

 

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط