رکورد ورودی مسابقات قهرمانی جهان شنا اعلام شد

Print Friendly
رکورد ورودی مسابقات قهرمانی جهان شنا اعلام شد

فدراسیون جهانی شنا رکوردهای ورودی رقابت های قهرمانی جهان کازان روسیه (۲۰۱۵) را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات قهرمانی جهان شنا ۲۵ جولای الی ۹ آگوست ۲۰۱۵ در کازان روسیه برگزار می شود. فدراسیون جهانی شنا (فینا) با ارسال نامه ای رکوردهای ورودی این رقابتها را به فدراسیون […]

فدراسیون جهانی شنا رکوردهای ورودی رقابت های قهرمانی جهان کازان روسیه (۲۰۱۵) را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات قهرمانی جهان شنا ۲۵ جولای الی ۹ آگوست ۲۰۱۵ در کازان روسیه برگزار می شود.
فدراسیون جهانی شنا (فینا) با ارسال نامه ای رکوردهای ورودی این رقابتها را به فدراسیون های عضو در فدراسیون جهانی اعلام کرد.

**رکوردهای ورودی در دو قسمت AوB:
*۵۰ متر آزاد :
۲۲.۲۵ :ورودی A
۲۳.۰۳ :ورودی B

*۱۰۰ متر آزاد:
۴۹.۳۹ :ورودی A
۵۱.۱۲: :ورودی B

*۲۰۰ متر آزاد:
۱.۴۸.۳۷: :ورودی A
۱.۵۲.۱۶: :ورودی B

*۴۰۰ متر آزاد:
۳.۵۰.۸۷: :ورودی A
۳.۵۸.۹۵: :ورودی B

*۸۰۰ متر آزاد:
۷.۵۷.۶۹: :ورودی A
۸.۱۴.۴۱: :ورودی B

*۱۵۰۰ متر آزاد:
۱۵.۱۳.۹۸: :ورودی A
۱۵.۴۵.۹۷: :ورودی B

*۵۰ متر کرال پشت:
۲۵.۵۲: :ورودی B
ورودی B: ۲۶.۴۱

*۱۰۰ متر کرال پشت:
۵۴.۷۲: :ورودی A
۵۶.۶۴: :ورودی B

*۲۰۰ متر کرال پشت:
۱.۵۹.۱۹: :ورودی A
۲.۰۳.۳۶: :ورودی B

*۵۰ متر قورباغه:
۲۷.۵۸: ورودی A
۲۸.۵۵: ورودی B

*۱۰۰ متر قورباغه:
۱.۰۰.۴۴: ورودی A
۱.۰۲.۵۶: ورودی B

*۲۰۰ متر قورباغه:
۲.۱۱.۷۱: ورودی A
۲.۱۶.۳۲: ورودی B

*۵۰ متر پروانه:
۲۳.۵۳: ورودی A
۲۴.۳۵: ورودی B

*۱۰۰ متر پروانه:
۵۲.۵۲: ورودی A
۵۴.۳۶: ورودی B

*۲۰۰ متر پروانه:
۱.۵۷.۳۷: ورودی A
۲.۰۱.۴۸: ورودی B

*۲۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱.۵۹.۹۹: ورودی A
۲.۰۴.۱۹: ورودی B

*۴۰۰ متر مختلط انفرادی:
۴.۱۹.۲۱: ورودی A
۴.۲۸.۲۸: ورودی B

انتهای پیام


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط