ریاست هیات شنا ی استان مرکزی: پخش زنده مسابقات شنا شیرجه و واترپلو از صدا و سیما می‌تواند انگیزه خانواده‌ها را برای حضور فرزندانشان در رشته‌های ورزش‌های آبی افزایش داده و به این ترتیب بستر لازم برای موفقیت‌های ارزنده ملی پوشان در آینده فراهم شود.

ریاست هیات شنا ی استان مرکزی: پخش زنده مسابقات شنا شیرجه و واترپلو از صدا و سیما می‌تواند انگیزه خانواده‌ها را برای حضور فرزندانشان در رشته‌های ورزش‌های آبی افزایش داده و به این ترتیب بستر لازم برای موفقیت‌های ارزنده ملی پوشان در آینده فراهم شود.

اخبار فدراسیون