یازدهمین دوره لیگ شنا

سرزمین موج های آبی قهرمان شد

Print Friendly
سرزمین موج های آبی قهرمان شد

“سرزمین موج های آبی مشهد با کسب ۲۶۷۱ امتیاز فاتح یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در پایان روز دوم از مرحله چهارم و پایانی رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) تیم موج های آبی مشهد با به […]

“سرزمین موج های آبی مشهد با کسب ۲۶۷۱ امتیاز فاتح یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در پایان روز دوم از مرحله چهارم و پایانی رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) تیم موج های آبی مشهد با به دست آوردن ۶۶۹ امتیاز مجموع امتیازات خود را به عدد ۲۶۷۱ رساند و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.
مقاومت، نزدیک ترین تعقیب کننده تیم صدرنشین نیز با ثبت ۵۵۲ امتیاز در این مرحله در مجموع ۲۳۴۱ امتیاز به دست آورد و عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کرد.
همچنین نفت تهران با مجموع امتیاز ۱۶۹۰ پس از این دو تیم در رده سوم ایستاد تا پرونده این فصل از رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور بسته شود.

*جدول نهایی رده بندی تیم ها در یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
۱. موج های آبی مشهد با کسب ۶۶۹ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۲۶۷۱
۲. مقاومت با کسب ۵۵۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۲۳۴۱
۳. نفت تهران با کسب ۴۳۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۶۹۰
۴. بانک حکمت ایرانیان ارتش با کسب ۳۱۵ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۳۸۰
۵. ناجیان راستین البرز با کسب ۳۵۲ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۳۲۴
۶. چوکا ا کسب ۳۳۱ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۲۴۷
۷. شهبازی زنجان با کسب ۲۶۶ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۱۰۱۵
۸. نفت امیدیه با کسب ۲۰۳ امتیاز در مرحله چهارم، مجموع: ۸۰۷

**نتایج کامل روز نخست مرحله چهارم رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
*۵۰ متر کرال پشت:
۱. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان ۲۸.۴۴
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۸.۷۶
۳. بهزاد صیاد از تیم مقاومت با زمان ۲۹.۶۱

* ۲۰۰ متر پروانه:
۱. احمدرضا جلالی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۱۴.۶۶. ۰۲
۲. امیررضا علی اصغرزاده از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۳.۸۶. ۰۲
۳. یمان تاکی از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۸۷. ۰۲

*۵۰ متر آزاد:
۱. آرشام میرزایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۴.۳۳
۲. نیما عبدالهی از تیم نفت امیدیه با زمان ۲۴.۷۱
۳. امیر طاهری از تیم نفت امیدیه با زمان ۲۴.۷۳

*۲۰۰ متر قورباغه:
۱. آریا نسیمی شاد از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۹.۵۰. ۰۲
۲. امیرمحمد سرابی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۳۹.۸۵. ۰۲
۳. سینا رجبی مقدم از تیم چوکا با زمان ۴۰.۷۲. ۰۲

*۴۰۰ متر آزاد :
۱. آرین علیایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۲.۳۰. ۰۴
۲. اصلان صالحیان از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۵۷. ۰۴
۳. سجاد ویسانیان از تیم مقاومت با زمان ۳۰.۶۳. ۰۴

*۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی:
۱. “رهام پیروانی-سیامند بصری-امید وکیلی-فرشید محمودی زاویه” از تیم مقاومت با زمان ۱۸.۲۷. ۰۴
۲. “محمد صحافی-آریا نسیمی شاد-امیررضا علی اصغرزاده-امیرمحمد سرابی” از تیم موجهای آبی مشهدبا زمان ۱۹.۹۲. ۰۴
۳. “محمد دربهانی-ایمان میناسرشت-فرهاد اصغری-محمدرضا بیگ محمدی” از تیم نفت تهران با زمان ۳۱.۵۸. ۰۴

*۲۰۰ متر کرال پشت:
۱. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان ۱۳٫۲۵٫ ۰۲
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۰٫۲۵٫ ۰۲
۳. بهزار صیاد از تیم مقاومت با زمان ۲۲٫۲۸٫ ۰۲

*۱۰۰ متر آزاد:
۱. آرشام میرزایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۳٫۲۹
۲. همایون حقیقی از تیم چوکا با زمان ۵۵٫۵۱
۳. سینا نیرومند از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۶.۲۷

*۵۰ متر قورباغه:
۱. امیرمحمد شجاعی فر از تیم مقاومت با زمان ۲۹٫۶۰
۲. امیر طاهری از تیم نفت امیدیه با زمان ۳۱٫۴۰
۳. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۳۱٫۵۱

* ۸۰۰ متر آزاد:
۱. آرین علیایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۸٫۱۴٫ ۰۹
۲. سجاد ویسانیان از تیم مقاومت با زمان ۱۵٫۰۲٫ ۰۹
۳. سجاد فرشچی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۱۵٫۴۶٫ ۰۹

*۴۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱. احمدرضا جلالی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۹٫۸۷٫ ۰۴
۲. سعید آشتیانی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۷٫۴۳٫ ۰۵
۳. ایمان تاکی از تیم مقاومت با زمان ۱۰.۵۹٫ ۰۵

**نتایج کامل روز دوم مرحله چهارم رقابت های قهرمانی شنا باشگاه های کشور:
*۲۰۰ متر آزاد:
۱. آرشام میرزایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۵۹.۱۱. ۰۱
۲. آرین علیایی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۲.۷۹. ۰۲
۳. همایون از تیم حقیقی چوکا با زمان ۰۳.۸۵. ۰۲

*۵۰ متر پروانه:
۱. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۵.۴۹
۲. افشین عسگری از تیم مقاومت با زمان ۲۵.۵۹
۳. جمال چاوشی فر از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۵.۸۰

*۱۰۰ متر کرال پشت:
۱. جمال چاوشی فر از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۰.۰۸. ۰۱
۲. محسن مهمان نواز از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۰.۷۴. ۰۱
۳. رهام پیروانی از تیم مقاومت با زمان ۰۰.۹۵. ۰۱

*۱۰۰ متر قورباغه:
۱. امیر محمد شجاعی فر از تیم مقاومت با زمان ۰۶.۲۱. ۰۱
۲. مهدی انصاری از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۶.۸۰. ۰۱
۳. آریا نسیمی شاد از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۰۹.۷۳. ۰۱

*۲۰۰×۴ متر آزاد تیمی:
۱. “آرشام میرزائی – آرین علیائی – مهدی انصاری – سعید آشتیانی” از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۳۳.۰۰. ۰۸
۲. “اصلان صالحیان – سجاد ویسانیان – بهزاد صیاد – امیرمحمد شجاعی فر” از تیم مقاومت با زمان ۴۴.۴۵. ۰۸
۳. “کیاوش اسمعیلی – فرزاد اکبری – حسین درویشی – محمدرضا مسعودی” از تیم نفت تهران با زمان ۵۰.۱۰. ۰۸

*۲۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱. سعید ملکا آشتیانی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۱۷.۸۷. ۰۲
۲. احمدرضا جلالی از تیم موجهای آبی مشهد با زمان ۲۳.۱۷. ۰۲
۳. امید وکیلی از تیم مقاومت با زمان ۲۴.۳۶. ۰۲

*۱۰۰ متر پروانه:
۱. مهدی انصاری از تیم موج های ابی مشهد با زمان ۵۶.۴۱
۲. احمدرضا جلالی از تیم موج های ابی مشهد با زمان ۵۷.۴۸
۳. افشین عسگری از تیم مقاومت با زمان ۵۸.۴۱

*۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی:
۱. “امیرمحمد سرابی – جمال چاووشی – سینا نیرومند – آرشام میرزایی” از تیم موجهای آبی مشهدبا زمان ۴۲.۵۱. ۰۳
۲. “سینا رجبی مقدم – مهدی مصطفوی – آرین صیدگاهی – همایون حقیقی” از تیم چوکا ۵۰.۳۹ . ۰۳
۳. “فرشید محمودی زاویه – اصلان صالحیان – افشین عسگری – امیر محمد شجاعی فر” از تیم مقاومت با زمان ۵۱.۷۳. ۰۳

۱۵۰۰ متر آزاد:
۱. آرین علیایی از تیم موج های آبی مشهد با زمان ۳۷.۷۳. ۱۷
۲. سجاد ویسانیان از تیم مقاومت با زمان ۵۰.۸۲. ۱۷
۳. سجاد فرشچی از تیم موج های آبی مشهد با زمان ۵۱.۹۶. ۱۷

انتهای پیام”


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط