سرپرست هیات شنای استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در حکم غلامرضا جعفری خطاب به “منوچهر مهنی نسب” آمده است: نظر به پیشنهاد سرپرست محترم ورزش و جوانان استان هرمزگان و در اجرای مفاد تبصره ٣ ماده ١۰ ائین نامه هیات های ورزشی به موجب این ابلاغ به سمت سپرست هیات شنای استان مزبور منصوب می شوید.
شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین نامه مربوطه با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان طی مدت سه ماه اقدام مقتضی در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات معمول فرمائید.
امید است با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از توانمندی موجود در امور محوله موفق و موید باشید.

image_printپرینت مطلب