صدرنشینی نفت امیدیه درپایان روز نخست

نخستین روز از مرحله دوم مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس که از صبح امروز پنج شنبه ششم بهمن با حضور ٧ تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده با برتری شناگران نفت امیدیه ومقاومت بسیج در۵ماده دوم به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور٧ تیم هیات شنای گیلان،نفت امیدیه،مقاومت بسیج، هیات شنای فارس،فولاد مبارکه سپاهان، نفت تهران و هیات شنای زنجان آغاز و به مدت ٢ روز در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود عصر پنج شنبه با برگزاری ۵ماده دوم به پایان رسیدکه نتایج آن به شرح ذیل است: ۴۰۰متر مختلط انفرادی:١-احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان۴٩/۵٢/۴دقیقه٢- سعید آشتیانی از تیم مقاومت بسیج با زمان٣١/١۴/۵دقیقه٣- پوریا مالدار قصری از نفت امیدیه با زمان١٧/٢١/۰۵دقیقه ١۰۰متر آزاد:١- محمد بیداریان از مقاومت بسیج زمان٨۴/۵٢ثانیه٢-پاشا وحدتی از هیات شنای گیلان ۵۴/۵۴ثانیه٣- پویا جدیدی از تیم نفت امیدیه با زمان۴۴/۵۵ ثانیه ۵۰متر کرال پشت:١- محمد دربهانی از هیات شنای گیلان با زمان١۰/٢٩ثانیه ٢- امیر طاهری ازمقاومت بسیج با زمان١٢/٢٩ ثانیه ٣-عارف چگینی از نفت امیدیه با زمان٣١/٢٩ثانیه ٨۰۰متر آزاد:١- – سامان سالاری از نفت امیدیه با زمان٣۶/١۵/٩دقیقه٢- آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان ۴۵/١۵/٩دقیقه٣- فرزاد دادفر از مقاومت بسیج با زمان ٣۵/٢١/٩دقیقه ٢۰۰متر پروانه:١- -احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان٧٢/١٢/٢دقیقه ٢- فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان۶٣/١٣/۰٢دقیقه ٣- همایون حقیقی از هیات شنای گیلان با زمان٩۰/١۵/٢ دقیقه بدین ترتیب در پایان نخستین روز مرحله دوم مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس نفت امیدیه ٩۴٨ امتیاز صدرنشین است وتیمهای هیات شنای گیلان ومقاومت بسیج با٨٣۴ و٧١٩ امتیاز در مکانهای دوم وسوم قرار دارند.این رقابتها صبح فردا جمعه هفتم دی ماه با برگزاری ۵ ماده سوم پیگیری می شود و تیمها در مواد ۴ در٢۰۰ متر آزاد تیمی،١۰۰متر قورباغه،۵۰ پروانه،٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰متر کرال پشت به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب