فراخوان عمومی اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی ۹دی

Print Friendly
فراخوان عمومی اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی 9دی

فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در نظر دارد بوفه استخر ۹ دی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیروری تهران به ابعاد ۱۰ متر را از طریق فراخوان به افراد واجد صلاحیت واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی مدیریتی و اجرایی لازم دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ با مراجعه به واحد پشتیبانی فدراسیون به آدرس: تهران. خیابان مفتح جنوبی. خیابان ورزنده. فدراسیون شنا نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ارزیابی کیفی، کمی و شناسایی بهره برداری واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
ضمناََ هزینه کارشناسی و انتشار آگهی با برنده فراخوان بوده می باشد.

این مجموعه دارای انشعاب آب، برق و گاز و همچنین یخچال است.

بازدید از محل : روزهای فرد از ساعت ۹ الی ۱۲ به آدرس : تهران . ورزشگاه شیرودی . استخر ۹ دی


Print Friendly

اخبار مرتبط